Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Brukerstyrt personlig assistent

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistent, BPA, er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Ordningen innebærer at du selv er arbeidsleder og ansetter de personene du ønsker skal hjelpe deg

Hvem kan søke?

Du som bor hjemme eller oppholder deg i Nesbyen kommune og

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
  • har et hjelpebehovet som er omfattende og av varig karakter.
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter.
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder.

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Hva kan du forvente av oss

Praktisk bistand og opplæring omfatter både husholdningsoppgaver og direkte personlig bistand, som for eksempel påkledning, hygiene og mat.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse, skal normalt ikke inngå i oppgavene.

Det går godt an å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistent kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av den som mottar praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse.

Det kreves ikke vederlag for hjelp til personlig hygiene/stell.

Avgifter og gebyrer

Om søknadsprosessen

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for brukerstyrt personlig assistanse. Veiledning kan fås ved henvendelse til enheten.

Vedlegg til søknaden
Uttalelser fra lege, spesialister og lignende må vedlegges søknaden.

Det er ingen søknadsfrist

Søknaden sendes til
Nesbyen kommune,
Tjenester for funksjonshemmede,
Elverhøy helsetun,
3540 Nesbyen.