Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Demensomsorg

Kjenner du noen som glemmer? Å ta kontakt med Demensteamet er et uforpliktene lavterskeltilbud og tilbudet er gratis.

Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss.

Hva kan demensteamet tilby?
 • Kartleggings- og utredningssamtale med pasient og pårørende
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til sikkerhet
 • Oppfølging av pasient og pårørende- samtalegrupper og pårørendeskoler
 • Initiativ til å starte individuell plan (IP)
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell
Hvem kan ta kontakt?
 • Enkeltpersoner, pårørende og venner
 • Helsepersonell
 • Fastleger
Symptomer
 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Svekket dømekraft
 • Problemer med å klare seg i hverdagen
Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Lotte Cecilie Bråten

Tittel: Tjenesteleder demensomsorg

Telefon: 32 06 83 00