Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Politikk

Politiske partier

Nesbyen arbeiderparti
Leder: Geir Egil Sanden 
Tlf: 916 62 743
E-post:  Geir.Sanden@defa.com
Nettside: www.arbeiderpartiet.no

Nes bygdeliste
Leder: Audun Aasheim 
Tlf. 905 54 781
E-post. Audun.Aasheim@nes.hdpolitiker.no

Nesbyen høyre
Leder: Bård Heio
Tlf: 415 56 405
E-post: bard.heio@nes.hdpolitiker.no 
Nettside: www.hoyre.no

Nes Kristelig folkeparti
Leder: Reidun Brusletten
Tlf.: 32 06 87 25 / 952 55 024
E-post: reidun.brusletten@gmail.com
Nettside: www.krf.no

Nes Senterparti
Leder: Anne Kari Eriksen
Tlf: 982 86 108
E-post: Anne.Kari.Eriksen@Nes.hdpolitiker.no
Nettside: www.senterpartiet.no

Kommunestyret

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Aasheim, Audun (Nbl)
Mob. 905 54 781
E-post. Audun.Aasheim@Nes.hdpolitiker.no

Brattested, Lars Helge (Nbl)
Mob. 913 83 427
E-post. Lars.Helge.Brattested@Nes.hdpolitiker.no

Bringo, Haldis Haraldseth (Nbl)
Mob.416 81 131
E-post. Haldis.H.Bringo@Nes.hdpolitiker.no

Eriksen, Anne Kari (Sp)
Mob. 982 86 108
E-post. Anne.Kari.Eriksen@Nes.hdpolitiker.no

Frekeplass, Øyvind (Nbl)
Mob. 481 01 575
E-post. Oyvind.Frekeplass@Nes.hdpolitiker.no

Garthus, Geir Olav (Sp) - Varaordfører
Mob. 971 95 453
E-post. Geir.Olav.Garthus@Nes.hdpolitiker.no

Haraldset, Tore (Nbl) - Ordfører
Mob. 908 21 844
E-post. Tore.Haraldset@nesbyen.kommune.no

Haugo, Jannicke (Nbl)
Mob. 975 71 031
E-post. Jannicke.Haugo@Nes.hdpolitiker.no

Heio, Bård (H)
Mob. 915 56 405
E-post. Bard.Heio@Nes.hdpolitiker.no

Helja, Adnan (Ap)
Mob. 909 98 229
E-post. Adnan.Helja@Nes.hdpolitiker.no

Ihle, Rune Owrenn (H)
Mob. 480 71 005
E-post. Rune.Ihle@Nes.hdpolitiker.no

Jacobsen, Jan Erik (H)
Mob. 932 23 082
E-post. Jan.Erik.Jacobsen@Nes.hdpolitiker.no

Jorde, Knut Halvor (Nbl)
Mob. 958 88 416
Mob. Knut.Halvor.Jorde@Nes.hdpolitiker.no

Larsen, Knut Jakob (Ap)
Mob. 909 59 198
E-post: Knut.Jakob.Larsen@Nes.hdpolitiker.no

Liodden, Geir (Nbl)
Mob. 915 68 450
E-post. Geir.Liodden@Nes.hdpolitiker.no

Rodegård, Nils (Nbl)
Mob. 901 81 830
E-post. Nils.Rodegard@Nes.hdpolitiker.no

Sezer, Heidi Hovind (Nbl)
Mob. 456 13 207
E-post. Heidi.Hovind.Sezer@Nes.hdpolitiker.no

Storhaug, Endre (H)
Mob. 922 53 318
E-post. endre@budas.no

Støvik, Linda (Ap)
Mob. 995 55 031
E-post. Linda.Stovik@Nes.hdpolitiker.no

Thoen, Sigvald (Sp)
Mob. 416 27 244
E-post. Sigvald.Thoen@Nes.hdpolitiker.no

Ålien, Kjell (Sp)
Mob. 902 09 969
E-post. kjell.alien@Nes.hdpolitiker.no

1. varamedlemmer for perioden 2019 - 2023

Garborg, Mona Gretha (Nbl)
Mob. 975 00 730
E-post. mona.garborg@Nes.hdpolitiker.no

Nygaard, Stine (Sp)
mob. 909 46 664
E-post. Stine.Nygaard@Nes.hdpolitiker.no

Eggestøl, Ståle (H)
Mob. 979 98 140
E-post: stale.eggestol@Nes.hdpolitiker.no

Aaslid, Frode (Ap)
Mob. 950 76 867
E-post. frode.aaslid@Nes.hdpolitiker.no

Formannskap og klagenemnd

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Haraldset, Tore (Nbl) - ordfører
Ordfører
Mob. 908 21 844
E-post. Tore.Haraldset@nesbyen.kommune.no

Garthus, Geir Olav (Sp) - Varaordfører
Mob. 971 95 453
E-post. Geir.Olav.Garthus@Nes.hdpolitiker.no

Sezer, Heidi Hovind (Nbl)
Mob. 456 13 207
E-post. Heidi.Hovind.Sezer@Nes.hdpolitiker.no

Heio, Bård (H)
Mob. 915 56 405
E-post. Bard.Heio@Nes.hdpolitiker.no

Støvik, Linda (Ap)
Mob. 995 55 031
E-post. Linda.Stovik@Nes.hdpolitiker.no

Helse- og sosialutvalg

Medlemmer i perioden 2019 - 2023

Eriksen, Anne Kari (Sp) - Leder
Mob. 982 86 108
E-post. Anne.Kari.Eriksen@Nes.hdpolitiker.no

Brattested, Lars Helge (Nbl) - Nestleder
Mob. 913 83 427
E-post. Lars.Helge.Brattested@Nes.hdpolitiker.no

Garborg, Mona Gretha (Nbl)
Mob. 975 00 730
E-post. mona.garborg@Nes.hdpolitiker.no

Lie, Elin (H)
Mob. 980 19 891
E-post. elin.lie@Nes.hdpolitiker.no

Helja, Adnan (Ap)
Mob. 909 98 229
E-post. Adnan.Helja@Nes.hdpolitiker.no

Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Ålien, Kjell (Sp) - Leder
Mob. 902 09 969
E-post. kjell.alien@Nes.hdpolitiker.no

Liodden, Geir (Nbl) - Nestleder
Mob. 915 68 450
E-post. Geir.Liodden@Nes.hdpolitiker.no

Haugo, Jannicke (Nbl)
Mob. 975 71 031
E-post. Jannicke.Haugo@Nes.hdpolitiker.no

Sjong, Arild (H)
Mob. 965 04 040
E-post. a-sjong@online.no

Lagmandokk, Lene Synnøve Braaten (Ap)
Mob. 951 70 273
E-post. lene.braaten.lagmandokk@Nes.hdpolitiker.no

Teknisk utvalg

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Rodegård, Nils (Nbl) - Leder
Mob. 901 81 830
E-post. Nils.Rodegard@Nes.hdpolitiker.no

Thoen, Sigvald (Sp) - Nestleder
Mob. 416 27 244
E-post. Sigvald.Thoen@Nes.hdpolitiker.no

Øye, Lise Sliper (Ap)
Mob. 416 23 612
E-post. Lise.Sliper.Oye@Nes.hdpolitiker.no

Ihle, Rune Owrenn (H)
Mob. 480 71 005
E-post. Rune.Ihle@Nes.hdpolitiker.no

Bringo, Haldis Haraldseth (Nbl)
Mob.416 81 131
E-post. Haldis.H.Bringo@Nes.hdpolitiker.no

Kontrollutvalg

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Eggestøl, Ståle - Leder
Mob. 979 98 140
E-post: stale.eggestol@Nes.hdpolitiker.no

Kollhus, Anne Marie - Nestleder
Mob. 918 10 860
E-post. Anne.Marie.Kollhus@Nes.hdpolitiker.no

Aasheim, Audun
Mob. 905 54 781
E-post. Audun.Aasheim@Nes.hdpolitiker.no

Brattested, Astrid
Mob. 412 61 607
E-post. astrid.brattested@Nes.hdpolitiker.no

Medgard, Magne
Mob. 901 60 970
E-post. magne.medgard@Nes.hdpolitiker.no

Kommuneplanutvalg

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Sezer, Heidi Hovind (Nbl) - Leder
Mob. 456 13 207
E-post. Heidi.Hovind.Sezer@Nes.hdpolitiker.no

Garthus, Geir Olav (Sp) - Nestleder 
Mob. 971 95 453
E-post. Geir.Olav.Garthus@Nes.hdpolitiker.no

Rodegård, Nils (Nbl)
Mob. 901 81 830
E-post. Nils.Rodegard@Nes.hdpolitiker.no

Øye, Lise Sliper (Ap)
Mob. 416 23 612
E-post. Lise.Sliper.Oye@Nes.hdpolitiker.no

Ihle, Rune Owrenn (H)
Mob. 480 71 005
E-post. Rune.Ihle@Nes.hdpolitiker.no

Valgutvalg

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Haugo, Jannicke (Nbl) - Leder
Mob. 975 71 031
E-post. Jannicke.Haugo@Nes.hdpolitiker.no

Haugo, Ole.T. (Sp) - Nestleder
Mob. 913 13 917
E-post. Ole_haugo@hotmail.no

Sanden, Geir Egil (Ap)
Mob. 916 62 743
E-post. geir.sanden@defa.com

Ihle, Rune Owrenn (H)
Mob. 480 71 005
E-post. Rune.Ihle@Nes.hdpolitiker.no 

Utvalg, styrer og råd

Utvalg, styrer og råd perioden 2019 - 2023