Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppheving av aksellastrestriksjoner 2020

F.o.m. mandag 4. mai kl. 08.00 oppheves aksellastrestriksjonene på kommunale veger, unntatt Vassfarvegen og Mykingvegen der restriksjonene oppheves etter nærmere kunngjøring.

Mykingvegen

6 tonn
Vassfarvegen fra Blingsmovegen til Søbekkseter 6 tonn

Dispensasjoner:

Fritatt for restriksjoner er følgende transporter: Rutegående persontransport, mjølketransport, utrykningskjøretøy, bergingsbil og renovasjonsbil.
Dispensasjoner ut over de transporter som er nevnt vil normalt ikke bli gitt, men det kan i enkelte tilfeller bli gitt dispensasjon for udelbar last. 

Dispensasjonssøknader behandles av Statens Vegvesen.  Søknader sendes via Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no