Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aksellastrestriksjoner våren 2020

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, blir det fra mandag 30. mars kl. 08.00 innført aksellastrestriksjoner på følgende kommunale veger i Nesbyen:

Mykingvegen

6 tonn
Bergheim bru – Geitsund og Bergheim bru – Berg 8 tonn
Thoenvegen og Vassfarvegen fra Blingsmovegen til Søbekkseter 6 tonn
Alfarvegen fra Nesmoen til Smedsgården 8 tonn
Espesetvegen og Klypevegen 8 tonn
Liamarkvegen 8 tonn

Børdalsvege

8 tonn

Disse vegene blir skiltet.

Andre kommunale veger med tilknytning til riks- og fylkesveger vil ha samme aksellast som disse.

Dispensasjoner:
Fritatt for restriksjoner er følgende transporter: Rutegående persontransport, mjølketransport, utrykningskjøretøy, bergingsbil og renovasjonsbil.
Dispensasjoner ut over de transporter som er nevnt vil normalt ikke bli gitt, men det kan i enkelte tilfeller bli gitt dispensasjon for udelbar last. 

Dispensasjonssøknader behandles av Statens Vegvesen.  Søknader sendes via Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no