Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Aksellastrestriksjoner våren 2021

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, blir det fra onsdag 31. mars kl. 08:00 innført aksellastrestriksjoner på følgende kommunale veger i Nesbyen:


Disse vegene blir skiltet.

Bergheim bru – Geitsund og Bergheim bru – Berg  8 tonn
Thoenvegen og Vassfarvegen fra Blingsmovegen til Søbekkseter  6 tonn
Alfarvegen fra Nesmoen til Smedsgården  8 tonn
Espesetvegen og Klypevegen  8 tonn
Liamarkvegen 8 tonn
Børdalsvegen

8 tonn


Andre kommunale veger med tilknytning til riks- og fylkesveger vil ha samme aksellast som disse.

Dispensasjoner:
Fritatt for restriksjoner er følgende transporter: Rutegående persontransport, mjølketransport, utrykningskjøretøy, bergingsbil og renovasjonsbil.
Dispensasjoner ut over de transporter som er nevnt vil normalt ikke bli gitt, men det kan i enkelte tilfeller bli gitt dispensasjon for udelbar last.

Dispensasjonssøknader behandles av Statens Vegvesen. Søknader sendes via Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no