Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Alminnelig ettersyn - valg av meddommere

Valgutvalget i Nesbyen kommune har fremmet forslag til valg av meddommere til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett for perioden 01.01.2021- 31.12.2024.

I medhold til domstolloven § 68 er forslagene lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 22.05.2020- 05.06.2020.

Valgutvalgets forslag til valg av meddommere lagmannsrett.pdf 

Valgutvalgets forslag til valg av meddommere til tingretten.pdf

Valgutvalgets forslag til valg av meddommere til jordskifterett.pdf

Spørsmål kan rettes til Nesbyen kommune v/Mette Bråten, tlf 32 06 83 00.

Eventuelle innvendinger sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller epost til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 05.06.2020. 

Valgutvalg i Nesbyen kommune