Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Det åpnes for besøk etter avtale på Elverhøy

Fra lørdag 9. mai åpnes det for besøk til pasienter ved Elverhøy helsetun og dementavdelingen

Etter egne smittevernregler kan vi nå åpne for avtalte og tilrettelagte besøk til pasienter ved Elverhøy helsetun og dementavdelingen

Pårørende kan ringe respektiv avdeling på hverdager mellom kl. 10 – 15, og avtale besøk med minst en dags varsel.

Når det er mulig, ønsker vi at møtene kan foregå utendørs, men vi gjør også klar et eget «besøksrom» inne. Hvert besøk kan vare i 20 minutter sammen med pasienten.

Etter forskriftene, skal en pleier være tilstede under hele besøket, både innendørs og utendørs, for å tilrettelegge for at smittevernreglene kan overholdes og ivareta disse.
Denne organiseringen av besøk vil kreve en del ekstra ressurser, så hyppigheten på besøk må vurderes i den enkelte avdeling ut ifra tilgjengelige ressurser.
De praktiske reglene for gjennomføringen vil bli gjennomgått før hver besøk.

Vi minner om at besøkende som har luftvegssymptomer eller ikke føler seg friske må utsette besøket.
Dette er strenge regler, som krever mye av pasienter, besøkende og avdelingene, men vi ber om forståelse for dette av hensyn til omsorgen for våre pasienter og ansatte.