Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Bedre oversikt over skredfare i Nesbyen kommune

Nesbyen kommune i Buskerud får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare.

Faresonekartene viser at 94 boligbygg og fritidsboliger ligger innenfor 1/1000 faresonen, mens det er fire boligbygg som ligger innenfor 1/100-faresonen.
 
Kartene blir overlevert til Nesbyen kommune 25.06.2019.
 
Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Nesbyen Vest og Arnegårdslie, Bø-Desarud, Geitsund-Bergheim og Eidal.
 
– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Nesbyen kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier regionsjef Anne Cathrine Sverdrup.
 
Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet én felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.
 
Grunnlaget for faresonekartene i Nesbyen kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.
 
Gå til rapporten
 
Gå til kartet