Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsskatt til offentlig ettersyn

Det vises til kommunestyrets vedtak (KS-sak 84/18) der det er vedtatt utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Nesbyen kommune.

Fritidseiendommer er i samme vedtak fritatt for 2020. Det vises også til kommunestyrets vedtak i sak 113/19 om utligning av eiendomsskatt.
For 2020 er det sendt ut egne skattesedler til alle skatteytere, hvor gjeldende takst og skattebeløp fremkommer. Liste over eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Nesbyen kommune i 3 uker fra og med 26.02.20.

Skatteliste til offentlig ettersyn.pdf

Eiendomsskatten forfaller i to like terminer (mars og september) og blir fakturert sammen med øvrige kommunale avgifter. Selv om du klager skal fakturert eiendomsskatt betales.
 
Eventuell klage på utskrevet eiendomsskatt må sendes skriftlig innen 08.04.2020 til Nesbyen kommune, Eiendomsskattekontoret, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no.