Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Elvefaret barnehage legges ned

Kommunestyret vedtok i desember 2020 å legge ned en to-avdelingsbarnehage.

Det er nå avklart med ordfører at Elvefaret barnehage legges ned, i samsvar med innstillingen fra administrasjonens rapport som ble lagt fram i oktober. Det har vært drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjeneste, ansatte og foresatte er orientert.

Dette betyr at alle som har plass i Elvefaret barnehage må søke seg over til andre barnehager (Nesbyen, Briskebyen eller Friskussen) fra neste barnehageår. Søknadsfristen er 1. mars 2021, plassene kan søkes på fra begynnelsen av februar.

Barna som går i Elvefaret barnehage vil bli prioritert for plass på sin 1. prioritet så langt det er mulig. Opptaksutvalget må også ta hensyn til sammensetning av gruppene når det gjelder alder og kjønn. Foresatte må derfor sette opp både 1. og 2. prioritet for valg av barnehage.

Overflyttingen skjer fra 15. august 2021.

De ansatte i Elvefaret barnehage vil også få mulighet til å ønske seg til ulike barnehager, men her vil det bli tatt hensyn til ulike kriterier ved plassering. Det er ledighet i alle barnehagene og i Nesbyen barnehage skal den 4. avdelingen åpnes fra høsten 2021.