Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Feriestengte barnehager sommeren 2020

Administrasjonen har, i samarbeid med tillitsvalgte/verneombud og i forståelse med SU-representanter i de ulike barnehagene, bestemt at barnehagene skal holde feriestengt i 3 uker sommeren 2020.

Dette gjelder ukene 29, 30 og 31 fra og med 13. juli til og med 31. juli 2020.

Årsaken er at barnehagene skal kunne opprettholde en forsvarlig drift utenom disse ferieukene, slik at de nåværende smittevernreglene med smågrupper og flest mulig faste voksne på hver gruppe kan videreføres.

I år har vi en ekstraordinær situasjon med korona-pandemi. Dette gjør at vi må ta spesielle grep for sommeren 2020. Vi håper dette ikke skaper altfor store ulemper for dere og ber om forståelse for en slik løsning i denne situasjonen.

Vi ber også om at dere melder fra til barnehagen om evt. ekstra ferieuker for barnet i sommer, så snart dere har det avklart. Da blir det enklere for oss å planlegge en forsvarlig bemanning også i disse ukene.

Takk for samarbeidet!