Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Helserelaterte kurs

Interkommunal digital kursportal med oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbud.

Tilbakemeldinger fra både innbyggere og ansette i Hallingdal peker på et behov for en god oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbud.

I tillegg er det også meldt behov for bedre koordinering av faglige kurs for kommunalt ansatte.

Pindena påmeldingssystem er grundig utprøvd og vil være et nyttig og pålitelig verktøy for påmelding og formidling av kurs. Systemet skal fungere som en interkommunal digital kursportal.

Formål og retningslinjer

Pindena Påmeldingssystem - Formål og retningslinjer.pdf

Link til oversikt og påmelding

https://hallingdal.pameldingssystem.no/innbyggere