Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Hva brukes eiendomsskatten på fritidsboliger til?

Nesbyen kommune er en av de siste hyttekommunene i landet som innfører eiendomsskatt, den siste i Hallingdal.

  • Frem til 2020 var det kun boliger i sentrum som betalte eiendomsskatt.
  • 01.01.2020 ble eiendomsskatten utvidet til å gjelde boliger i hele kommunen
  • 01.01.2021 ble eiendomsskatten utvidet til å gjelde også på fritidsboliger
    -Det er altså ikke innført eiendomsskatt, men grunnlaget er utvidet til å gjelde i hht. eigedomsskattelova § 3a.
    -En innbygger i kommunen som har hytte på fjellet betaler eiendomsskatt både for bolig og hytte - ca. halvparten av husstandene i kommunen har hytte på fjellet.

Kommunen har plikt til å gi kommunale tjenester til alle i alle deler av kommunen. Vi må legge til rette ut fra at vi i tillegg til ca. 1 700 boliger har ca. 4 000 fritidsboliger. I høysesonger er det opp mot 15 000 personer i kommunen, mot 3 300 innbyggere til daglig.

Tjenester

Alle med fritidsboliger i Nesbyen kommune har krav på akkurat de samme tjenestene som innbyggerne bortsett fra skole og barnehage. Dette gjelder tjenester som bl.a. Legehjelp/legevakt, Luftambulanse stasjonert i Hallingdal, Brann og Redningstjenester (ulykker) og leteaksjoner.

Nesbyen kommune har siste tiden brukt mye penger for at innbyggere og hyttenesninger skal trives. Her kan spesielt nevnes Trytetjernområde med sykkelstier, badeplass, vanntrampoline, handicapbrygge og til sommeren vil det stå klart toalettanlegg mm. Det er gledelig å se at mange hyttenesninger har benyttet dette området.

Kommunen har også bidratt økonomisk i sykkelstien Syningen – Nesbyen sentrum som er 15 km lang, og åpnes høst 2021.

Veien videre

Det er sendt ut forhåndsvarsel om eiendomsskatten til den enkelte hytteeier. Kommunen tar imot tilbakemeldinger og retter opp feil i takstgrunnlagene. Skattelistene legges ut til ettersyn siste uke i Februar. Formell klagefrist er 6 uker etter at skattelistene er lagt ut.

Kommunen har observert at det er et sterkt ønske at kommunen skal være med å bidra mer til løypekjøring. Det er foreløpig ikke gjort noe vedtak på å øke kommunens andel, som for tiden er 250 000,- kr, og skal gå til Hallingdalsløypene på øst- og vestsiden. Hvis kommunen skal åpne for å bruke noe av eiendomsskatten til eks. løypekjøring, vil det kunne danne grunnlag for at det vil komme flere som ønsker en bit av eiendomsskatten til andre gode prosjekter. Det kan føles urettferdig at kun en aktivitet skal nyte godt av eiendomsskatten. Dette er et tema som helt sikkert vil komme opp igjen ved en senere anledning.