Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Hytteområde Natten - omadressering og skilting

Alle hytter i hytteområde Natten (området nord for alpinbakken) er blitt omadressert og fått ny veiadresse. Siste delen av omadresseringen ble gjort i januar 2021.

Alle veiparseller i området bortsett fra Syninglie har fått nytt veinavn.
Hytteeierne har fått brev om ny veiadresse via Altinn.
Nesbyen kommune vil levere nye husnummerskilt ved hyttedøra i løpet av januar – februar 2021.

Ellers er planen å ordne med veinavnskilt i månedsskiftet januar – februar 2021:

  • Ta ned gamle skilt.
  • Sette opp nye veinavnskilt.

Henvisningsskilt inn til sideveier vil bli satt opp sommeren 2021

Veien nedenfor Alpinsenteret er lagt om. Den har endret navn fra Natten til Nattenvegen. I dette nye veikrysset møtes veiene Trondrudvegen, Nattenvegen og Tverrlie.

Veiadressene kan søkes opp i www.norgeskart.no eller i www.kommunekart.com
I disse kartløsningene er ikke senterlinje veg (VEGNETT) oppdatert. Derfor vises det gamle navnet på de veiene som nylig har fått nytt navn.