Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

I skoletoppen med kompetente lærere

KOMMUNEBAROMETERET: Med enda flere kompetente lærere har Nesbyen klatret inn på 3. plassen bak Tolga og Sirdal på Skolebarometeret.


Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Nesbyen Hanne Brunborg. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Barometeret består av 12 ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet.

I 2019 er Nesbyen kommune rangert som nr. 13 av totalt 422 kommuner (nr. 44 i 2018). På grunnskole er vi vurdert som den tredje beste kommunen i landet! Vi har all grunn til å være stolte av målingene som framkommer av Kommunebarometeret i 2019! Nes kommune blir vurdert til å være blant de 3% beste kommunene i landet.

I skoletoppen med kompetente lærere.pdf

Oversikten over hvordan Nesbyen kommune kommer ut i totaltabellen i Kommunebarometeret 2019

Barnehage 79
Barnevern 123
Grunnskole 3
Helse 37
Kostnadsnivå 384
Kultur 80
Miljø og ressurser 84
Pleie og omsorg 142
Sosialtjenester 34
Vann, avløp og renovasjon 53
Økonomi 310
Totalt 13