Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nesbyen barneskole august 2021, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november. Dette gjelder barn født 2015 og eventuelle barn med vedtak om utsatt skolestart.

I dette vedtaket vil det blant annet bli gitt melding om at barnet er skrevet inn ved Nesbyen barneskole. At vedtaket sendes ut uten forutgående søknad, er en endret rutine som ble iverksatt i 2018. Vedtaket sendes som hovedregel ut elektronisk, men til dem som ikke mottar brev elektronisk sendes det til adresse oppgitt i Folkeregisteret. Dersom nåværende adresse ikke stemmer med det som står i Folkeregisteret, må foresatte melde fra til Folkeregisteret om korrekt adresse snarest. Se https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ for mer informasjon.

Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen og elever som flytter til kommunen i tida fram mot skolestart, må bruke elektronisk skjema. Dette for at alle elever som skal begynne i 1. klasse ved Nesbyen barneskole skal få vedtak om innskriving. Eventuelle spørsmål kan rettes til servicetorget i kommunen.

Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Tilflytting av elever i 2. – 7./8.-10. klasse

Så snart dere har bestemt dere for å flytte til Nesbyen, så er det fint om foresatte tar kontakt med skolen. Sørg for at skolen dere flytter fra, sender flyttemelding til skolen på Nesbyen. Vi minner også om at flytting skal meldes til Folkeregisteret senest 8 dager etter flytting. Se https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ for mer informasjon

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!