Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - tildeling runde 3

Statsbudsjett 2021- kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, juni 2021

Fordeling og utbetaling

Tildelingen gjelder tredje del av tilskuddet på kap 553, post 68 om kommunal tilskuddsordning til lokale virksomheter (statsbudsjettet 2021). Midlene er fordelt til kommunene etter antallet ansatte i overnatting- og serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og - arrangører.

Nesbyen kommune er i denne omgang tildelt kr. 458.000,-

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte.

Hvordan søke

Støtteordningen administreres i regionalforvaltning.no.

Registrer søkerorganisasjonen i regionalforvaltning.no og følg brukerstøtte for hvordan du oppretter en søknad. Regnskap for 2020 og resultatrapport for første halvår 2021 vedlegges søknaden, samt en skriftlig redegjørelse for påført omsetningstap eller tap som følge av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Søknadsfrist er 20. august 2021.