Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Nesbyen - tildeling runde 2

Nesbyen kommune har som tidligere opplyst, fått kr. 1.532,000 som skal deles ut til det lokale næringslivet.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt ramme av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Under er retningslinjene som gjelder ved behandling av søknadene som kommer inn:

1. Søknadsskjema som ligger på www.regionalforvaltning.no skal brukes.

2. Ordningen er ment å prioritere lokale virksomheter som er særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Se informasjon på www.regionalforvaltning.no

3. Støtten er ment å kompensere næringslivet for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging i mars og april 2021

  • Det kan gis støtte til de som faller utenfor andre kompensasjonsordninger.
  • Det kan gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet.
  • Det kan gis støtte til autoriserte besøkssenter for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt hittil i 2021.

4. Søker må beskrive hvordan den er rammet av kostnader eller tap pga. Covid-19.

5. Søker må levere regnskap for støtten innen 20.08.2021.

6. Søker må i søknaden opplyse om mottatt statsstøtte for 2019, 2020 og 2021.

7. Virksomheten må ha adresse i Nesbyen kommune.

8. Virksomheter som har søkt i første runde kan også søke disse midlene

9. Søknadsfristen er 12. mai


Teknisk support
For hjelp til søknad på Regionalforvaltning.no, kontakt support-tjenesten: 990 06 333.

Øvrig informasjon og veiledning om den kommunale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter

Kontakt servicetorget i Nesbyen kommune: Tel: 3206 8300 Epost: postmottak@nesbyen.kommune.no 

Husk søknadsfristen som er 12 mai!