Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Søknadsfrist: 29.04.2021

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Se mer informasjon og vilkår på:

Søknadsskjema:
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2604&Cookie=0

Tilskuddsbrev fra KMD:
https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf