Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus – skoler, barnehager og SFO stenges med virkning fra og med 13.03

Nesbyen kommune følger vedtaket fra statlige myndigheter om at skoler og barnehager skal stenges med virkning fra og med i morgen (13. mars), for å hindre smittespredning av koronaviruset.

Barnehage- og småskolebarn til foresatte som arbeider i kritiske samfunnsfunksjoner, har rett til et omsorgstilbud i barnehage eller skole. Det samme har barn med særskilte behov. De foresatte som ønsker å benytte seg av omsorgstilbudet, må melde fra til leder for barnehagen eller rektor på barneskolen. Se kommunens nettside for kontaktinformasjon. Selv om skolene er stengt, vil undervisningen holdes i gang så langt som mulig via nett. Det vil bli sendt mer konkret informasjon om hvordan vi praktisk løser dette til den enkelte elev og foresatte.
 
Også andre kommunale virksomheter vil bli stengt, bl.a. bibliotek, kino, ungdomsklubb, idretts-  og svømmehall. Dette er et forebyggende tiltak for å hindre smittespredning i befolkningen. Det er derfor viktig at barna holdes hjemme, også i fritiden. Som foresatte er det viktig å gi barna så god og realistisk informasjon som mulig i denne situasjonen, slik at barna kan følge seg trygge og ivaretatt.  
 
Det er viktig at alle i kommunen viser hensyn og bidrar til å redusere smitte, så omfanget av alvorlige konsekvenser av viruset blir så lavt som mulig.
 
Følg hygienerådene!

Gode rutiner i hverdagen begrenser spredning av alle typer smittsomme virussykdommer, og følgende generelle råd anbefales:

  • God håndhygiene – alltid vaske hender før måltid, etter toalettbesøk og etter kontakt med smitte. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
  • Hoste/nyse i papirtørkle eller venstre albue.
  • Begrense sosial kontakt mest mulig under smittsom sykdom.
Du finner flere råd og mer informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider.
 
Ved mistanke om smitte
 
Ved symptomer på luftveisinfeksjon, kontakt legekontoret pr telefon (ikke oppmøte!)
 
Om kommunens arbeid
 
Folkehelseinstituttet (FHI) leder det nasjonalt faglige arbeidet knyttet til smittsomme sykdommer. Kommuneoverlegene/smittevernoverlegene både i Nesbyen og i alle norske kommuner holdes løpende oppdatert av FHI om situasjonen vedrørende viruset og vil ved behov igangsette tiltak i den enkelte kommune basert på sentrale råd fra FHI.
 
Kommunen følger rådene fra nasjonale myndigheter. Kommunens smittevernoverlege holder legevakt og alle fastlegene oppdatert om de nasjonale rådene.
 
En egen beredskapsplan for såkalte pandemier er en del av kommunens helseberedskapsplan (verdensomspennende epidemier) og kommunens ansvarlige for helseberedskap forbereder seg i henhold til denne. Tiltak vil bli løpende iverksatt, informasjon om dette blir publisert på kommunens nettside. Viktige meldinger vedr. skole blir sendt ut via foreldreportalen, barnehage varsler foresatte via sms.