Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronovirus: private arrangement

Informasjon om reglene rundt arrangement i Nesbyen i høst. Informasjonen bygger på forskriften for Covid-19.

Dette vil være viktig å vite i forhold til private fester og sammenkomster – f.eks. konfirmasjon.

Husk at syke personer ikke skal delta på arrangement, selv om de bare har milde symptomer.

Private arrangement kan ha maks 20 personer!
Den som inviterer må sørge for:

  • At gjestene kan følge 1-meters-regelen.
  • At gjestene har mulighet for håndvask eller spriting av hender inn og ut av lokalet.
  • Å ha oversikt over alle som er tilstede med navn og telefonnummer for eventuell smittesporing i etterkant.

Det vil være en fordel med pauser der man kan lufte godt ut i lokalet underveis.

Om man velger å sette bort arrangementet til en serveringsbedrift, har disse bedriftene klare kjøreregler fra NHO og allerede avklart sin drift med smittevernlegen i Nesbyen.
Da er mulighetene for gjennomføring av arrangementet opp til serveringsbedriften.

Om man velger å sette bort arrangementet til en annen arrangør, er det denne arrangøren som har ansvar for å sette opp regler og levere smittevernplan til smittevernlegen i Nesbyen kommune i god tid før arrangementet.

Ved brudd på smittevernreglene kan dette få uheldige konsekvenser for den som arrangerer ved en eventuell smittespredning.

Smittevernlegen i Nesbyen

Link fra FHI: https://www.fhi.no/nyheter/2020/minner-om-smittevrnreglene-for-arrangementer/