Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturmidler 2021

Tilskudd kan gis til frivillige og ideelle organisasjoner, lag, foreninger og privatpersoner.

Søknadskjemaer og retningslinjer for tildeling av kulturmidler.

Det er ikke søknadsskjema for tilskuddsformene «Andre formål», «prosjekt» og «startbidrag». Det er ikke søknadsfrist for «prosjekt» og «startbidrag».

Søknadsfrist for «driftstilskudd», «andre formål» og «nyanskaffelser/investeringer»: Søknader må være kulturenheten i hende senest 20. mai. Søknader som kommer inn etter denne datoen kan ikke påregne tilskudd. Eventuell tildeling av midler til «nyanskaffelser/investeringer» og «andre formål» avgjøres på slutten av 2021.

Søknader sendes til: postmottak@nesbyen.kommune.no eller Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen.

Driftstilskudd gis kun til lag/foreninger o.a. hvor flertallet av medlemmene er barn/unge under 19 år (18 år og yngre).

Eventuelle spørsmål rettes til: tor.lysfjord@nesbyen.kommune.no eller tlf. 32 06 44 40/ 920 35 358.