Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

La motorsaga stå!

Skogkurs har sendt ut en pressemelding med oppfordring til alle skogeiere om å la motorsaga stå i ro inntil videre.

https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=31539

Vindfallhogst er så farlig at oppryddingen primært bør gjøres med hogstmaskiner. Av og til må rotvelter kappes med motorsag fordi det er vanskelig å komme til. Dette særs farlige arbeidet krever lang erfaring med motorsag og spesiell opplæring og kompetanse i vindfallhogst.

Skogkurs kommer til å tilby kurs i vindfallhogst, som kommunene kan henvise aktuelle skogeiere og entreprenører til. Kontaktinformasjon til lokale instruktører finner du nederst i pressemeldingen fra Skogkurs.