Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Legetjenesten i Nesbyen

Bemanningssituasjonen ved Nesbyen legesenter kan føre til noe ventetid.

Avklaring rundt legetjenesten i Nesbyen

  • Fastlege Ståle Onsgård Sagabråten har pr. i dag 50% stilling ved Nesbyen legesenter.
    Fra 1.9.21 tiltrådte han som leder av Den Norske Legeforenings fagstyre for ett år.
  • Lege Nils Rune Nilsen jobber som vikar i 40% i Ståle sitt fravær.
  • Fastlege Silje Helene Mauritzen tiltrer et ett-års-vikariat i 100% ved Hallingdal sjukestugu fra 1. januar 2022.
  • Vikarlege ansettes i 100% fra 6. januar 2022.

Med bakgrunn i bemanningssituasjonen, håper Nesbyen legesenter at innbyggerne kan vise litt forståelse for at det kan bli litt ventetid. 
Dette skal ikke påvirke akutte hendelser. Da skal legevakt kontaktes på 116 117. 
For øvrig er både kommuneoverlege og turnuslege tilstede.