Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny besøkstelefon for avtale om besøk på bemannede boliger og korttidsavdeling

På grunn av økt smitte i befolkningen, har vi besluttet å endre organiseringen rundt besøk til pasienter/beboere ved Elverhøy helsetun og demensomsorgen.

Pårørende som ønsker å komme på besøk må avtale dette på besøkstelefonen:
 
916 73 960 (NB! Nytt nummer)
 
Dette er en felles besøkstelefon, og telefontiden er kl.  12.00 - 14.00 på hverdager.
 
Alle besøk må avtales med en dags varsel. Vi oppfordrer evt. til å avtale flere besøk samtidig, eller fast tid for besøk. Ved avtale om besøk vil det bli gjort en kartlegging rundt den/de besøkende i forhold til viktige spørsmål i forbindelse med smittevern. Alle besøkende må være friske / ikke ha symptomer på luftvegsinfeksjon, og besøkende som har vært utenfor Norge, skal ha 10 dagers karantene før de kan avtale å komme på besøk.  Vi ber om at alle besøkende benytter munnbind, og de generelle smittevernreglene med avstand og håndhygiene skal fortsatt overholdes. Det er fortsatt maks 3 personer på besøk samtidig.
 
Det er nærmeste pårørendes ansvar å formidle informasjon vedrørende besøksavtaler til nettverket rundt pasienten/beboeren, slik at ingen opplever å komme til Elverhøy uten avtale.
 
Besøkstiden er mellom kl. 11.00 og 18.00, og besøkende vil bli møtt utenfor inngangen av en ansatt. Alle besøk skal foregå inne på pasientens/beboerens rom eller utendørs. Fellesareal innendørs skal ikke benyttes til besøk, og vi ønsker ikke at pasienter/beboere tas med hjem eller på kjøretur med bil. Viktige prinsipper for smittevern skal overholdes, og regler for dette vil bli gjennomgått når besøkende tas imot utenfor inngangen.
 
Vi ønsker at pasienter og beboere skal få besøk av sine kjære, og vi ønsker å tilrettelegge dette best mulig i denne situasjonen. Det er likevel slik at et felles hensyn til pasienters/beboeres og våre ansattes helse, skal ivaretas. Avdelingene bruker mye ressurser for å organisere besøk og samtidig ivareta nødvendig smittevern.
 
Vi ber om forståelse for at disse rutinene, som vi vet oppleves strenge, overholdes.