Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppstart av anleggsarbeider på Øynan

Anleggsarbeidet med utskiftning av hovedvannledning på Øynan startet opp uke 37.

Det startet nede ved Hallingmarken og veien derfra og oppover mot sentrum graves opp og avsluttes der hvor arbeidene startet sist. Arbeidene forventes å ha en varighet til oktober/november 2020.

Tursti langs Hallingmarken vil derfor få redusert/begrenset fremkommelighet. Gjelder også sti langs Hallingdalselva fra renseanlegget.

Beboere i området vil måtte forvente begrenset framkommelighet og stengte veger i perioden samt at det må påregnes anleggstrafikk.

Det legges til rette på best mulig måte for at folk kommer seg hjem. 

Ved behov for vannavstengninger varsles berørte beboere i god tid før avstengningen.