Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppstart av anleggsarbeider

Det er startet anleggsarbeidet for utskiftning av vann- og avløpsledninger (VA-ledninger) i Jordeshagen.

Det startes ved innkjøringen til Kjøpesenter og Kiwi (i retning Stasjonsvegen) og avsluttes ved krysset Jordeshagen/Stasjonsvegen.

Beboere i området vil måtte forvente begrenset framkommelighet og stengte veger i perioden. Det legges til rette for at folk kommer seg hjem.

Ved vannavstengninger varsles berørte beboere i god tid før avstengningen.