Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Enkelte av kommunene i Hallingdal blir karakterisert som høyaktsomhetsområde med over 20 % av boligene over 200 Bq/m3. Men flere av disse kartene er mangelfulle og mangler info om radon for større områder.

Miljøretta helsevern Hallingdal har utarbeidet radonkart for alle kommunene i Hallingdal på bakgrunn av radonmålinger som er gjort i kommunene de siste 20 år. Disse kartene er mer detaljerte enn de nye aktsomhetskartene fra Statens strålevern. Radonkart for alle kommunene i Hallingdal kan lastes ned fra Miljøretta helsevern sin nettside.