Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Enkelte av kommunene i Hallingdal blir karakterisert som høyaktsomhetsområde med over 20 % av boligene over 200 Bq/m3. Men flere av disse kartene er mangelfulle og mangler info om radon for større områder.

Miljøretta helsevern Hallingdal har utarbeidet radonkart for alle kommunene i Hallingdal på bakgrunn av radonmålinger som er gjort i kommunene de siste 20 år. Disse kartene er mer detaljerte enn de nye aktsomhetskartene fra Statens strålevern. Radonkart for alle kommunene i Hallingdal kan lastes ned fra Miljøretta helsevern sin nettside.