Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Stilling ledig

Ønsker du å revidere samfunnsnyttige, store og interessante oppdrag?

Viken Kommunerevisjon IKS ekspanderer og søker revisormedarbeider og oppdragsansvarlig revisor til nyetablert avdelingskontor i Hallingdal!

Viken Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap eid av 15 kommuner. Fra 2020 har vi fått 4 nye kommuner fra Hallingdal i porteføljen. Våre oppgaver er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, undersøkelser, samt rådgivningstjenester for områder hvor vi har vår kjernekompetanse, så fremt dette ikke kommer i konflikt med selskapets oppgave som revisor. Selskapet er ett av landets fremste interkommunale revisjonsselskaper. Vi vektlegger å levere tjenester av høy faglig standard til konkurransedyktige priser, og vi skal være den beste revisjonsløsninger for kommuner og fylkeskommuner. For nærmere informasjon om selskapet, se www.vkrevisjon.no

Hvis du er den rette personen for oss, kan vi tilby:

  • konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, og fleksibel arbeidstid
  • gode kurs- og etterutdanningstilbud
  • et sosialt, humørfylt og uformelt fagmiljø med 26 medarbeidere
  • et sterkt og bredt fagmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og leveringsdyktighet har høyt fokus.

Høy integritet er en forutsetning i stillingen, og personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi ser etter en person som:

  • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • ønsker å ta ansvar og levere gode resultater
  • har evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
  • overholder frister og definerte ressursrammer
  • har evne til å motivere og inspirere kolleger
  • har førerkort og disponerer egen bil

Vi søker en revisormedarbeider og en oppdragsansvarlig revisor som vil få oppmøtested ved vårt nyetablerte avdelingskontor i Hallingdal.

Hos oss vil du revidere oppdrag både etter regnskapsloven og kommunale regnskaps-forskrifter, herunder revisjon av kommuner, interkommunale selskap, kommunale foretak, kirkeregnskap og stiftelser/legater.

Revisormedarbeideren vil inngå i et revisjonsteam for kommuner, men vil også få selvstendige oppdrag. Du må ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere revisoreksamen. Relevant erfaring er ønskelig.

Oppdragsansvarlig revisor vil få oppdragsansvar for flere kommuner og øvrige oppdrag, herunder kvalitetssikring og revisjonsberetninger, men vil også utføre revisjon selv. Du må ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere revisoreksamen iht. Finanstilsynets krav til registrert revisor, og minimum tre års praksis fra regnskapsrevisjon. Fordel å være registrert eller statsautorisert revisor.

Tilsetting etter gjeldende lover og avtaler. Det er ønskelig med tilsetting fra 1. september, men senere tiltredelse er aktuelt etter nærmere avtale. Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til daglig leder Inger Anne Fredriksen på telefon 91 39 05 18 eller leder for regnskapsrevisjon Marianne Elverum på telefon 91 58 93 94.

Søknad og cv sendes til post@vkrevisjon.no eller til Viken Kommunerevisjon IKS, Pb 4197, 3005 Drammen innen 10. august 2020.