Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Tildeling- utdanningsstipend fra Per Børtnes’ fond 2021

Er du nesning og under høyere utdanning, kan du søke om stipend på kr 15 000,-

Kommunen mottok i 2002 en større arv etter den utflyttede nesningen Per Børtnes, bosatt i Trondheim. Fondet var ved utgangen av 2020 på ca. 2,6 mill. kroner, og en del av rentemidlene kan hvert år deles ut. I styret for fondet skal ifølge vedtektene de to sist avgåtte ordførerne i Nesbyen kommune sitte.

Hvor mange stipend som skal deles ut hvert år avgjøres av styret, det vil for 2021 bli utdelt inntil 2 stipend à kr 15 000,-

Stipendet kan søkes av nesninger under utdanning utover videregående skole. Søknaden må inneholde en beskrivelse av bakgrunn og tidligere utdanning, av studiet man er i gang med, planer for evt. videre utdanning, samt kostnader forbundet med utdanningen. Søkere må også vedlegge kopi av siste skatteoppgjør (2020). Man kan bare tildeles stipend en gang.

Søkere med oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende, og som studerer videre mot mastergrad eller tilsvarende, vil bli prioritert. Dette vil altså si at man bør ha gjort unna tre års utdanning utover videregående, før man kommer i betraktning, siden det er såpass få stipend til utdeling.

Søkere med oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende, og som studerer videre mot mastergrad eller tilsvarende, vil bli prioritert. Dette vil altså si at man bør ha gjort unna tre års utdanning utover videregående, før man kommer i betraktning, siden det er såpass få stipend til utdeling.

Etter kontakt med Skattemyndighetene er det antatt at et slikt stipend ikke vil være skattepliktig inntekt, men man må likevel være klar over Lånekassens regler til enhver tid.

Søknad om stipend stiles til: Per Børtnes’ fond for Utdanning, v/Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen, eller postmottak@nesbyen.kommune.no , og må være kommunen i hende senest 5. november 2021.

Styret vil ha sitt tildelingsmøte kort tid etter fristen, og alle søkere blir da tilskrevet om resultatet.

Lykke til!