Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskudd til inkludering av barn og unge – utlysning for 2022

Barne-, ungdoms- og familiedirektorat har nå åpnet opp for søknader om tilskudd til inkludering av barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Kommuner, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til inkludering av barn og unge. Frivillige organisasjoner som søker tilskudd må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Det kan søkes om tilskudd til aktivitetstypene nedenfor:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskortet
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodell
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • Annen lokal aktivitet
 • Sentralledd i frivillige organisasjoner

Søknader om tilskudd skal sendes inn gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektorat sin søknadsportal.

For mer informasjon om tilskuddet, søknadskriterier og aktivitetstypene det kan søke stilskudd til, se nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektorat her.

Søknadsfrist for tilskuddet er 17. desember 2021.

Ved spørsmål om tilskuddsordningen og/eller behov for veiledning, ta gjerne kontakt med Folkehelsekoordinator Bettina L. Efjestad på telefon 970 58 823 eller på e-post bettina.efjestad@nesbyen.kommune.no.