Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ungdomslos

Ungdomslosen er et tilbud for elevene på Nes Ungdomsskole; for å øke trivsel på skole, for å øke mestringsfølelse og for å forebygge fravær.

Ungdomslosen kan hjelpe til med:

  • Planlegge lekser og studieteknikk
  • Sortere tanker og følelser
  • Takle nervøsitet
  • Støtte- og motivasjonssamtaler
  • Vekking/kjøring/henting til og fra skolen (i avgrenset tidsperiode)
  • Hjelpe til med å strukturere hverdagen og få god døgnrytme
  • Skape nettverk og sosiale relasjoner
  • Motivere og lose inn i aktivitet på fritiden som kan bidra til økte livskvalitet
  • Være med på overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring.

Ungdomslosen skal være lett tilgjengelig i pausene på mandag, tirsdag, onsdag og fredag for å avtale. Ellers via telefon Karin (Carolina Maria): 978 55 130 eller e-post: Carolina.Maria.Overtoom@nes-bu.kommune.no