Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Vaksinasjon mot korona

Vaksinasjon mot korona

Alle over 18 år som ønsker koronavaksine, må registrere seg i vaksinasjons-kø.

Vaksinasjonskø forklaringsfilm

Denne registreringen er for å melde sin interesse for vaksinen, og innbyggere som ikke ønsker vaksine oppfordres også til å registrere seg. Alle som har registrert at de ønsker vaksine vil 1-2 uker før vaksinering få en SMS med en link der de kan bestille time.

Registrer din interesse her

Nesbyen kommune følger nasjonale føringer for hvem som får vaksine når, og vi vaksinerer fortløpende etter hvor mange doser vi får. Registrerte innbyggere hentes automatisk fra vaksinekøen ut fra hvilken prioritering de har.

Trenger du hjelp til å registrere deg på nett?
Da kan du ringe vaksinetelefonen (40 40 82 28) for å få hjelp, tirsdag - torsdag mellom kl. 11:00 og kl. 13:00.

Når kan jeg få vaksinen?
Antall doser vi får tildelt er helt avgjørende for hvor raskt vi kan vaksinere. Vi får vite 1,5 uke i forkant hvor mange doser som kommer. Dette gjør det vanskelig å si nøyaktig når de ulike gruppene blir vaksinert. Det viktigste er at du har registrert din interesse for å få vaksine i linken ovenfor. Du vil da få SMS så snart det er din tur til å bestille time for vaksinering.

 • Nesbyen kommune startet med vaksinasjon av personer under 65 år som ikke har underliggende sykdommer i uke 27.
  Alle over 18 år vil trolig få tilbud om vaksine i perioden uke 27 til uke 32 etter følgende prioriteringer:
  • 55-64 år
  • 45-54 år
  • 18-24 år og 40-44 år
  • 25-39 år

Ingen trenger å ringe legekontoret eller vaksinetelefonen for å bestille vaksine eller sette seg på venteliste, dette skjer nå elektronisk via nevnte link når du har registrert deg der.

Du må være folkeregistret i Nesbyen eller oppholde deg her over minst 3 måneder sammenhengende for å få vaksine her.
Vaksine og vaksinasjon er gratis.

Egenerklæringsskjema

Her finner du som har fått time til vaksinering egenerklæringsskjema.
Dette er det samme som fylles ut digitalt når du får time.

Egenerklæringsskjema

Skjema kan også fås på legekontorene i kommunen og på Boots apotek.

Status vaksinering per 29. juli

Nesbyen kommune vaksinerer i uke 30 (26.juli-1.aug.) ca. 400 innbyggere.
Vi har ca. 150 innbyggere som har meldt seg i vaksinekø, og som ikke har fått time til vaksinering enda. Disse vil kunne bestille time i uke 31 eller 32.
Er du over 18 år, og ikke har registrert deg i vaksinekø - gjør det nå!


Får du tilbud om time til vaksinasjon, og tidspunktene av spesielle årsaker ikke passer, ring vaksinetelefonen 40 40 82 28 (tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11:00 - 13:00)


Det vil bli vaksinering ukentlig gjennom sommeren. Vaksineringen skjer i idrettshallen torsdager fra kl. 16 - kun oppmøte for de som har fått time. Møt presis – vi har erfart at mange møter for tidlig – dette medfører lange køer og ekstra venting for alle.
Innbyggere som får tilbud om vaksinering, skal fortrinnsvis ta både dose 1 og dose 2 i Nesbyen kommune.


All vaksineringen i Nesbyen foregår nå med vaksinen fra Pfizer.

 

Vaksinetelefonen

40 40 82 28

Vaksinetelefonen er betjent tirsdag – torsdag mellom kl. 11:00 – 13:00

Hit kan du ringe om du har spørsmål ang. koronavaksinen. Den besvares av helsepersonell.

Du ringer ikke hit for å bestille time til vaksinasjon. Du får automatisk time ved å registrere deg i vaksinekø. Vaksinetelefonen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å registrere deg.

Prioritering ved vaksinering

Vaksine mot korona er gratis og tilbys alle innbyggere etter strenge prioriteringer fra sentrale myndigheter.

Mer informasjon om prioriteringer og underliggende sykdommer kan du lese her: Prioriteringsliste fra fhi.no

Hvordan foregår vaksinasjonen

Dette foregår ganske likt som vanlig influensavaksinering. 

 • Husk å si ifra om du har allergier, bruker medisiner eller er syk
 • Du får et stikk i overarmen – Det er viktig at du har på deg t-skjorte eller et plagg som er lett å rulle opp for å komme lett til overarmen. 
 • Du må vente ca. 20 minutter etter vaksinering før du får dra hjem. 
 • De fleste får beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose. 
 • Normalt er du godt beskyttet 3 uker etter første vaksinedose.

Bivirkninger

Vaksinen er testet i store studier på mange tusen mennesker. Enkelte har opplevd å få bivirkninger som:

 • Vondt på stikkstedet
 • Trøtthet
 • Hodepine
 • Vondt i kroppen
 • Frysninger og feber

Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter få dager.

Kontakt lege eller annet helsepersonell hvis du får uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.

Råd, regler og unntak for koronavaksinerte

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak.
Les om dette på helsenorge.no og FHI.no

Hvordan godkjennes koronavaksiner?

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Nyttige linker

Regjeringen.no - Vaksiner for Covid-19 

FHI.no - Koronavaksine – Informasjon til befolkningen

FHI.no - Koronavaksinasjonsprogrammet 

Helsenorge.no - Koronavaksinen

Koronavaksine 1 - 2 - 3 Informasjonsark på ulike språk