Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Vaksinasjon mot korona

Vaksinasjon mot korona

Alle over 18 år som ønsker koronavaksine, må registrere seg i vaksinasjons-kø.

Vaksinasjonskø forklaringsfilm

Denne registreringen er for å melde sin interesse for vaksinen, og innbyggere som ikke ønsker vaksine oppfordres også til å registrere seg. Alle som har registrert at de ønsker vaksine vil 1-2 uker før vaksinering få en SMS med en link der de kan bestille time.

Registrer din interesse her

Nesbyen kommune følger nasjonale føringer for hvem som får vaksine når, og vi vaksinerer fortløpende etter hvor mange doser vi får. Registrerte innbyggere hentes automatisk fra vaksinekøen ut fra hvilken prioritering de har.

Trenger du hjelp til å registrere deg på nett?
Da kan du ringe vaksinetelefonen (40 40 82 28) for å få hjelp hverdager 11:00 - 14.00.

Når kan jeg få vaksinen?
Antall doser vi får tildelt er helt avgjørende for hvor raskt vi kan vaksinere. Vi får vite 1,5 uke i forkant hvor mange doser som kommer. Dette gjør det vanskelig å si nøyaktig når de ulike gruppene blir vaksinert. Det viktigste er at du har registrert din interesse for å få vaksine i linken ovenfor. Du vil da få SMS så snart det er din tur til å bestille time for vaksinering.

 • Nesbyen kommune forventer å vaksinere personer i alderen 18-65 år med underliggende sykdommer i uke 25, 26 og 27.
 • Nesbyen kommune forventer å starte med vaksinasjon av personer under 65 år som ikke har underliggende sykdommer i uke 27 eller uke 28. Alle over 18 år vil trolig få tilbud om vaksine i perioden uke 27 til uke 32 etter følgende prioriteringer:
  • 55-64 år
  • 45-54 år
  • 18-24 år og 40-44 år
  • 25-39 år

Ingen trenger å ringe legekontoret eller vaksinetelefonen for å bestille vaksine eller sette seg på venteliste, dette skjer nå elektronisk via nevnte link når du har registrert deg der.

Du må være folkeregistret i Nesbyen eller oppholde deg her over minst 3 måneder sammenhengende for å få vaksine her. Vaksine og vaksinasjon er gratis.

Egenerklæringsskjema

Her finner du som har fått time til vaksinering egenerklæringsskjema som må fylles ut før vaksinering.

Egenerklæringsskjema

Skjema kan også fås på legekontorene i kommunen og på Boots apotek.

Status vaksinering per 18. juni

Mange har enda ikke registrert sin interesse for å få vaksine. Nesbyen kommune sendte denne uka ut sms med invitasjon til å bestille time for vaksinering til ca. 100 personer. Neste uke forventer vi å sende sms til ca. 120 personer. Det er derfor viktig at alle over 18 år nå registrerer seg i vaksinekø, både om man ønsker eller ikke ønsker vaksine. Får du tilbud om time til vaksinasjon, og tidspunktene av spesielle årsaker ikke passer, ring vaksinetelefonen 40 40 82 28 (11:00 - 14:00). 

Er du eldre enn 65 år, og ikke blitt kontaktet for vaksinering, ring vaksinetelefonen 40 40 82 28 (åpen 11:00 - 14:00)  

Lurer du på om du har underliggende sykdom som gjør at du skal prioriteres for vaksine – kontakt din fastlege.

Vaksineringen skjer i idrettshallen torsdager fra kl. 16 - kun oppmøte for de som har fått time. Innbyggere blir kalt inn til vaksinering etter hvilken prioritet de har. Innbyggere som får tilbud om vaksinering skal ta både dose 1 og dose 2 i Nesbyen kommune. 

All vaksineringen i Nesbyen foregår nå med vaksinen fra Pfizer. 

Vaksinering i uke 24
I uke 24 blir vi ferdige med å vaksinere aldersgruppen 65-70 år (risikogruppe 4), og vi vil begynne å vaksinere personer over 60 år med underliggende sykdommer (risikogruppe 5). Disse skal få 2. dose 6 uker etter 1. dose.

Vaksinering i uke 25 og 26
Nesbyen kommune følger statlige føringer og vil vaksinere personer med underliggende sykdommer (risikogruppe 5,6,7) disse ukene. I uke 25 får vi 100 doser til disse gruppene og i uke 26 får vi 130 doser til disse gruppene. I løpet av uke 26 regner vi med å få vaksinert alle med underliggende sykdom som har registrert seg per 20. juni. Disse gruppene får andre dose 6 uker etter første dose. 

Vaksinering i sommer (uke 27-32)
Det vil bli vaksinering ukentlig gjennom sommeren. Slik det ser ut nå forventer vi å vaksinere aldersgruppen 55-64 år (risikogruppe 8) fra uke 27. Deretter skal aldersgruppen 45-54 år (risikogruppe 9), aldersgruppene 40-44 år + 18-24 år (risikogruppe 10) og aldersgruppen 25-39 år (risikogruppe 11) vaksineres. Det er uklart hvor mange doser vi får hver uke, men det er antydet betydelig opptrapping av vaksinedoser i ukene 29-32. Hvor mange doser vi får blir trolig avklart i løpet av juni. Per i dag skal innbyggere i gruppe 8, 9, 10 og 11 få andre dose 12 uker etter de får første dose. Slik det ser ut pr 18. juni vil Nesbyen kommune mest sannsynlig gå over til 12 uker mellom dosene fra uke 27. 

Vaksinetelefonen

40 40 82 28

Vaksinetelefonen er betjent mandag – fredag mellom kl. 11:00 – 14:00

Hit kan du ringe om du har spørsmål ang. koronavaksinen. Den besvares av helsepersonell.

Du ringer ikke hit for å bestille time til vaksinasjon. Man blir oppringt fra kommunen etter prioriterte lister for å avtale tidspunkt for vaksinasjon med den enkelte.

Prioritering ved vaksinering

Vaksine mot korona er gratis og tilbys alle innbyggere etter strenge prioriteringer fra sentrale myndigheter.

Nesbyen kommune har snart vaksinert alle innbyggere over 70 år. Disse får vaksinen fra Pfizer.
Innbyggere med alvorlige underliggende sykdommer skal også ha vaksinen fra Pfizer. Fastlegene melder inn til kommunen hvilke pasienter/innbyggere dette gjelder.

Mer informasjon om prioriteringer og underliggende sykdommer kan du lese her: Prioriteringsliste fra fhi.no

Hvordan foregår vaksinasjonen

Dette foregår ganske likt som vanlig influensavaksinering. 

 • Husk å si ifra om du har allergier, bruker medisiner eller er syk
 • Du får et stikk i overarmen – Det er viktig at du har på deg t-skjorte eller et plagg som er lett å rulle opp for å komme lett til overarmen. 
 • Du må vente ca. 20 minutter etter vaksinering før du får dra hjem.
 • Samtidig med at dose 1 settes får du time til å sette dose 2 av vaksinen. 
 • De fleste får beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose. 

Bivirkninger

Vaksinen er testet i store studier på mange tusen mennesker. Enkelte har opplevd å få bivirkninger som:

 • Vondt på stikkstedet
 • Trøtthet
 • Hodepine
 • Vondt i kroppen
 • Frysninger og feber

Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter få dager.

Kontakt lege eller annet helsepersonell hvis du får uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.

Råd, regler og unntak for koronavaksinerte

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak.
Les om dette på helsenorge.no og FHI.no

Hvordan godkjennes koronavaksiner?

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Nyttige linker

Regjeringen.no - Vaksiner for Covid-19 

FHI.no - Koronavaksine – Informasjon til befolkningen

FHI.no - Koronavaksinasjonsprogrammet 

Helsenorge.no - Koronavaksinen

Koronavaksine 1 - 2 - 3 Informasjonsark på ulike språk