Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte.

Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner.
Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

Søknadsfrist
Søknadsportalen er åpen og vi behandlet søknader fortløpende. 

Hvem kan få støtte
Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et reelt behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker. 

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen.

Les mer om ordningen og hvordan søke tilskudd
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/retningslinjer-tilskudd-og-stotte-i-viken/retningslinjer-for-tilskuddsordningen-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring-bio.105457.aspx

Les også: