Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunereform

Resultat folkeavstemning

Resultat folkeavstemning om kommunesmmenslåing mellom Nes og Gol kommune

Ja 302 25,3%
Nei 876 73,5%
Blank 14 1,2%

Det ble avgitt totalt 1192 stemmer, som gir en oppslutning 41%

Rådgivende Folkeavstemning

Nes kommune har rådgivende folkeavstemning om Nes kommune skal slå seg sammen med Gol kommune og etablere en ny felles kommune i perioden 30.05.16 - 12.06.16.

Ved folkeavstemning i Nes kommune må du være mantallsført innen 1. april 2016 og fylt 16 år i løpet av 2016.
Manntall til rådgivende folkeavstemning  legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, Nes kommunehus i perioden 30.05.16 – 12.06.16. 

Sted og tid for stemmegivning
Servicetorget, Nes kommunehus
Uke 22 og 23
Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Elverhøy Helsetun:
Tirsdag 7.juni 2016 kl. 16.00 - 18.00

Nes Kommunehus
Søndag 12.juni 2016 kl. 12.00 - 20.00

Husk legitimasjon når du stemmer!

Kommunereformprosessen.pdf

Møteplan for Nes og Gol

Møteplan for Nes og Gol

Kommunereformen organisering, framdrift, innbyggerdialog og kostnad.PDF

Intensjonsavtale

En Intensjonsavtale skal være overordnet og gi prinsipper for sammenslåing. Avtalen skal leses og forstås av innbyggerne, og da bør selve dokumentet være lettfattelig og ikke for omfattende.

Utkast Intensjonsavtale om utvikling av ny kommune bestående av dagens Gol og Nes kommune- resultat Guriset.pdf

Utkast intensjonsavtale om utvikling av ny kommune bestående av dagens Gol kommune og Nes kommune - godkjent arbeidsutvalg

Endelig intensjonsavtale kommunereformen

Forhandlingsutvalg

Forhandlingsmøte Nystølen 25. april 2016

Felles forhandlingsutvalg for Nes og Gol gjennomførte sitt andre forhandlingsmøte for innspill til en Intensjonsavtale for en ny sammenslått kommune på Nystølkroken 25.april.

Program for Forhandlingsutvalgsmøte 25. april 2016.pdf

På møtet ble det forhandlet om:

 • Felles visjon
 • Tjenestetilbud     
 • Økonomi
 • Plassering av kommuneadminstrasjon og kommunenavn.

Referat fra forhandlingsutvalgsmøte 25 godkjent.pdf

 

Forhandlingsmøte Guriset 15-16. mars 2016

Første møte i Forhandlingsutvalget

Felles forhandlingsutvalg for Nes og Gol gjennomførte sitt første forhandlingsmøte for innspill til en Intensjonsavtale for en Ny sammenslått kommune på Guriset 15.  - 16. mars.

Program for dagene på Guriset

Dagene besto i å jobbe med innspill til Intensjonsavtale for en Ny kommune sammensatt av dagens Gol og Nes kommuner.

På møtet ble det vedtatt: 

 • Mandat for arbeidsgrupper som skal gi innhold til intensjonsavtalen
 • Organisering av arbeidet
 • Framdriftsplan
 • Prinsipper for utredningsarbeidet (Intensjonsavtale) for muligsammenslåing av Nes og Gol kommuner

Beslutningsgrunnlag

I tillegg ble det jobbet med innspill til Intensjonsavtalen på følgende tema:

 • Visjon
 • Kjennetegn for den nye kommunen
 • Kommunesenter og prinsipp for administrativ organisering
 • Politisk organisering og lokaldemokrati
 • Samfunn og næringsutvikling

Referat fra forhandlingsutvalgets Gruppearbeid på Guriset 15. - 16. mars 2016.pdf

Arbeidsutvalg

Referat Arbeidsutvalget 30.03.16.pdf

Arbeidet med Visjon for en ny kommune

Spennende møte med ungdomsskoleelever i Nes

– Må Nes betale all gjelda til Gol?
Ungdomsskoleelevene i Nes er ikke klare for en kommunesammenslåing med nabokommunen Gol.

Les hele artikkelen på hallingdolen.no

Linker

www.nykommune.no

www.regjeringen.no

www.fylkesmannen.no