Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Hva er demens?

Demens skyldes hjerneskader som kan forårsakes av flere forskjellige hjernesykdommer, og kjennetegnes ved kognitiv svikt, endringer i følelser og personlighet, samt redusert evne til å fungere i dagliglivet. Det viktigste kognitive kjennetegnet er redusert hukommelse. Demens er en langvarig og kronisk tilstand som påvirker hele livssituasjonen både for de som er syke, og deres pårørende gjennom mange år. I tillegg til redusert hukommelse, vil det vanligvis være språksvikt, rom- og retningsproblemer og redusert evne til å forstå og planlegge. Mange vil i startfasen kunne være deprimerte, engstelige, irriterte og trekke seg tilbake. Lenger ut i forløpet vil det finne sted større endringer i personlighet og væremåte. Noen kan få hallusinasjoner og vrangforestillinger. (Inf.fra nettsiden til Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse)