Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi

Den kommunale og private fysioterapitjenesten dekker alt fra fysioterapi i institusjon, hjemmene, omsorgsbolig/avlastningsbolig, institutt, skolene, barnehagene og helsestasjonen.

Kommunefysioterapeuten tilbyr gravide fysioterapi og ved behov undersøkelse/ motorisk testing av barn i forbindelse med skolestartundersøkelsen.

Behandling foregår etter henvisning fra lege, og brukere tar direkte kontakt med instituttet for timebestilling.

Ved behov for vurdering/veiledning, kan henvendelse til kommunefysioterapeuten komme direkte fra helsestasjon, barnehage eller skole.

Ergoterapi

Målet med ergoterapi er å muliggjøre aktiviteter, som gir mening for det enkelte menneske og som er nødvendig for å kunne delta i hverdagen og samfunnslivet.
Ergoterapeuter kan tilby trening i enkelte aktiviteter, tilrettelegging i hjemmet og råd om og formidling av hjelpemidler.

Ergoterapeuter har også et mål om å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap.

Ergoterapitilbudet i kommunen omfatter hjemmebesøk og vurdering av bolig, hjelpemiddelformidling, finmotorisk kartlegging og trening for barn, og rehabiliterende tiltak for pasienter ved rehabiliteringsavdelingen på Elverhøy.

Søknadsskjema

Søknadsskjema hjelpemidler fysio og ergo.pdf

Fysioterapi og ergoterapi

Besøksadresse:

Jordeslykkja 6
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Jan Kåre Espeland

Tittel: Fysioterapeut

Telefon: 959 80 916

Kontaktperson: Kaja Tveito Olsen

Tittel: Ergoterapeut

Telefon: 476 73 755

Kontaktperson: Amalie Ness

Tittel: Ergoterapeut

Telefon: 468 22 870