Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsestasjonen

Helsestasjonstjenesten skal fremme barns og unges fysiske, psykiske og sosiale helse. Du vil møte følgende fagpersonell: Helsesykepleier, lege, jordmor og fysioterapeut

Helsestasjon

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom. Helsestasjonen følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen. Jordmor og helsesykepleier vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk.

Barnet innkalles til faste konsultasjoner på helsestasjonen.

Ved helsestasjonen kan foresatte få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets helse og trivsel. Det gis tilbud om veiledning både individuelt og i grupper. 

Se også oppdateringer på helsestasjonens egen facebookside.

Timebestilling

Hvis du er ny på Nesbyen, ring for å avtale første time.

Kontaktpersoner: Gunhild W. Helberg Tlf: 32 06 83 73

                             Bodil Skovhus Bråthen Tlf: 32 06 84 77 / 46 19 32 65

                            Jordeslykkja 6, 3540 Nesbyen. Åpent mandag - fredag 08.00-15.30. 

                            Telefon: 32 06 83 00

Ved kontakt på e-post eller sms vennligst ikke send sensitiv informasjon. For timebestillinger og endringer ta kontakt på telefon.

Hva tilbyr helsestasjonstjenesten?
 • Helseundersøkelser og veiledning med oppfølging og henvisning ved behov.

 • Barnevaksinasjonsprogrammet.

 • Forebyggende psykososialt arbeid.

 • Opplysningsvirksomhet  individuelt og i grupper.

 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.

 • Samarbeid om barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede. 

Helsestasjonsprogrammet 

Nyfødt

Hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter fødsel. Helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel. 

4 uker

Enkeltkonsultasjon v/helsesykepleier.

6 uker

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon.

3 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

4 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon med fysioterapeut og helsesykepleier.

5 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

6 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

8 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjoner med helsesykepleier.

10 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

12 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon. 

15 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

18 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.

2 år       

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

4 år

Konsultasjon med helsesykepleier.

Utleie

Brystpumper til mødre med ammeproblemer. 

Enuresealarm for bruk ved nattevæting.  

Andre tilbud
Samarbeidspartnere
 • Fysioterapeut

 • Jordmor

 • Fastlege

 • Barnehager

 • Familievernkontoret

 • PPT
 • BUP

 • Barnevern

 • Habiliteringstjenesten
 • Eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet

Amming
Kosthold og ernæring 0-5 år

Mat for spedbarn (0 - 12 mnd)

Mat for barn (fra 1 år)

Tannhelse
 • Film - Happyteeth

 • Barn blir innkalt til tannhelsetjenesten første gang ved 3 års alder
Søvn
Førstehjelp og sykdom

Barns miljø og sikkerhet:

Foreldrerollen 

Foreldrebrosjyrer

 Andre nyttige nettsider
Brosjyrer på forskjellig språk

Flyer barnevaksinasjonsprogrammet_bm_web.png

Vaccination

Breastfeeding the movie " Bryst er best"

 Vitamin D-dråper – informasjonsbrosjyre

Vitamin  D- drops

Barns miljø og sikkerhet

 Childrens environment and safety

I trygge hender

 In safe hands in english, arabic, somali

 

Car safety, adult and child

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut og er et tilbud som finnes på alle skoler. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmede og forebyggende på individ, gruppe og systemnivå. Helsesykepleier   har faste trefftider på skolene. Elever og foreldre kan ta kontakt etter behov.  Helsesykepleier deltar i det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

Helsesykepleier i barne og ungdomskolen

Trefftid på skolene

Nesbyen barneskole

Tirsdag, onsdag, torsdag  og fredag

kl. 08.30-14.00                                                                                    

Gunhild Iren Sehl Ramsli Tlf. 32 06 83 00/ 977 95 494

 

Nesbyen ungdomsskole

Tirsdag og torsdag

08.30-14.00                                                                                                  

Astrid B. Garthus Tlf. 32 06 83 00/ 40 90 92 67

Pris

Som hovedregel ingen egenandel. Noen ganger må bruker betale for utstyr som brukes.

Hva skjer på de enkelte klassetrinn? 

1.trinn

 

Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med helsesykepleier og lege.

Kostholdsundervisning/tannhelse         

2.trinn

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).

Skriftelig innkalling sendes ut i forkant.

3.trinn

 

Høyde- og vektmåling.

Min kropp

Individuell helsesamtale

4.trinn

Psykologisk førstehjelp

5. trinn

 

Pubertets-undervisning.

Helsesykepleier tilbyr å bistå skolen i pubertetsundervisningen i henhold til kompetansemål innen kropp og helse.

6.trinn

 

Tilbud om MMR-vaksine.

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema  før vaksinen kan settes.

Jente/guttesnakk for alle 

7.trinn

 

Tilbud om HPV- vaksine - vaksine mot Humant papilloma virus            (2 doser).

Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

8.trinn

Helsesamtaler

Elevene kalles inn til en individuell helsesamtale med helsesykepleier. Foresatte/elever informeres skriftlig i forkant og skal fylle ut et spørreskjema som tas med til helsesamtalen.

Høyde- og vektmåling.

Jente/guttesnakk for alle

9. og /eller 10.trinn

 

Samlivsundervisning.

Helsesykepleier tilbyr å bistå i seksualundervisningen i henhold til skolens kompetansemål inne kropp og helse.

10.trinn

 

Tilbud om ­­­vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)

Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

  Samarbeidspartnere

 • Familievernkontoret
 • BUP
 • PPT
 • Skole
 • Fysioterapeut
 • Barnevernet
 • Psykisk helse
 • Lege

 Skolehelsetjenesten innhenter samtykke til tverrfaglig samarbeid hos foresatte. 

 Andre nyttige nettsider
Nyttige telefonnummer

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 

Helsestasjon for ungdom

Tilbud for unge mellom 13 og 24 år.

Det er gratis og ingen timebestilling, drop in.

Vi har taushetsplikt.

Her kan du ta opp ting du ønsker å snakke om eller lurer på. Vi kan blant annet veilede i spørsmål om:

 • seksuell helse, prevensjon

 • klamydiatest
 • psykisk helse

 • pubertet

 • kropp

 • ungdomstid                                                                                                                                                                     

Åpningstid

Åpent på mandager mellom kl. 15.00 og 17.00
Sted: Nesbyen helsestasjon.
Jordmor Marte Ø. Myre  Tlf. 32 06 83 00/ 957 56 125
Adresse: Nesbyen helsestasjon, Jordeslykkja 6. Telefon: 32068300.

 

Psykisk helse for barn og unge

Målgruppe: Barn og ungdom (0-18 år) som har eller står i fare for å få sviktende psykisk helse og der møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vi gir tilbud om bl.a:

 • Kartlegging og samtaler rundt mors psykiske helse ( EPDS-kartlegging) når mor er gravid og i barselperioden
 • Ulike støtte og veiledningssamtaler med målgruppen.
 • Foreldreveiledningsgrupper ( basert på ICDP)
 • Grupper for barn som har mor og far i hvert sitt hjem ( P.I.S. – grupper ) på skolen
 • Støttesamtaler ved angst/depresjon m.m. hos barn / ungdom.
 • Ruskontrakter for ungdom under 18 år.
 • Råd, veiledning og undervisning til skoler og barnehager ved behov / ønske
 • Utarbeidelse av individuell plan
 • Koordinering av tjenester ved sammensatte problemstillinger

Viktige samarbeidspartnere: Fastlegen til barnet, barneverntjenesten, familievernkontoret, PPT og psykisk helse voksne i kommunen.

Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten som søker å hjelpe barna og deres familier. Arbeidet er der organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge plassert på Ål evt. Hønefoss. Spe-og småbarnsteamet som er organisert fra Ringerike sykehus kan komme ut i kommunene for veiledning i familier og av fagpersonell. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Det er nødvendig med henvisning fra helsestasjon/ skolelege eller fastlege

Fysioterapi barn og unge

Nesbyen helsestasjon har en fysioterapeut tilsatt i 50% stilling.  De fleste av barna som får oppfølgning og behandling av fysioterapeut blir henvist fra helsestasjonen eller lege i samarbeid med foreldrene.

Foreldre kan også ta direkte kontakt med fysioterapeuten.

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Oda Neerbye Eriksen

Tittel: Kommunefysioterapeut

Telefon: 968 51 295 

Vaksiner

Reisevaksinasjon

Reisevaksiner

Hvis du skal reise utenlands bør du i god tid sjekke om du trenger å vaksinere deg. Ta kontakt så fort du har bestemt reisemål. Noen vaksiner bør tas i god tid. Vi gir deg råd om hvilke vaksiner du trenger til forskjellige reisemål.   For selv å sjekke ut mer om hvilke vaksiner du trenger kan du lese på:

http://www.vaksinekart.org/ eller Folkehelseinstituttets nettsider

Pris: Avhengig av hvilke og hvor mange vaksiner du skal ha.

Prisliste for utenlandsvaksinering

Reiseklar

Influensavaksine

Bør tas hvert år. Pneumokokkvaksine tas hvert tiende år. Se annonse  i Hallingdølen hver høst.

Smittevern 

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, som skal jobbe eller hospitere i helse og omsorgstjenesten, i lærerstillinger i grunnskolen eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkludert Au Pair), har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Mal for egenerklæring.

Lover og retningslinjer

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Klageadgang

Eventuell klage sendes Nesbyen Helsestasjon. Klagen sendes evt. derfra videre til Fylkeslegen. Evt. kan du klage direkte til Norsk pasient – skadeerstatning.

Jordmortjenesten

Se egen side om jordmor. 

Helsestasjonen

Besøksadresse:

Jordeslykkja 6
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Astrid B. Garthus

Tittel: Ledende helsesykepleier

Telefon: 32 06 83 00

Følg oss også på vår hjemmeside på facebook