Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Hjelpemidler

Kontaktinformasjon

Kontakt Servicetorget eller ekspedisjonen på Elverhøy (dagtid hverdager)
Adresse: Stasjonsvegen 69b for utlån fra korttidslageret.
Telefonnummer: 32 06 83 00

Kortvarig utlån av hjelpemidler

Vi har enkle hjelpemidler som

  • Rullestol
  • Rullator
  • Arbeidsstol
  • Dusjkrakk
  • Toalett forhøyer
Hjelpemidlene fra det kommunale lageret er ikke individuelt tilpasset, men skal dekke ett generelt behov.
 
Du kan låne hjelpemidler fra kommunalt lager i inntil 3 måneder. Etter dette må du levere det tilbake evt. ta kontakt med Ekspedisjonen på Elverhøy dersom du trenger forlengelse av lånet.
 
Alle hjelpemidler må kvitteres ut, og bli kvittert inn.
 
Hvis du eller dine pårørende ikke kan hente hjelpemiddelet/hjelpemidlene, kan kommunal servicetekniker kjøre ut hjelpemidlene mot en egenandel. 
 
Egenbetaling for pleie- og omsorgstjenester
 
Dersom ikke hjelpemiddelet/hjelpemidlene blir levert tilbake innen angitt tid, vil du bli fakturert for prisen det koster å kjøpe inn ett nytt hjelpemiddel til det kommunale lageret..

Ønsker du å komme tilbake til ditt gamle funksjonsnivå?

Sykdom eller skade kan medføre redusere funksjonsnivå i hverdagen. Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset rehabilitering der opptreningen til hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg. Fagpersoner fra kommunen vil med et hjemmebesøk vurdere om dette kan være aktuelt for deg.

Langvarig lån av hjelpemidler

Har du varig (over 2 år) behov for hjelpemidler, fyll ut søknadskjemaet under. Søknadsskjemaet ligger også hos Servicetorget og Ekspedisjonen på Elverhøy.
 
Behovet for hjelpemidler vurderes av ergoterapeut/rekvirent sammen med bruker og/eller pårørende. Ergoterapeut/rekvirent vurderer om du oppfyller kriteriene for å kunne søke om hjelpemiddelet hos NAV.
  
Du må påregne ventetid for å få vurdering fra ergoterapitjenesten. Henvendelsene vurderes ut fra fastsatte retningslinjer, og saker med høy alvorlighetsgrad prioriteres foran saker med lavere alvorlighetsgrad.
 
Kommunal servicetekniker ringer deg for å avtale utlevering av hjelpemiddelet.
 
Vi gjør oppmerksom på at det kan ta flere uker eller måneder å få hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, og våre ansatte mottar ikke status på saken før hjelpemiddelet er ankommet kommunen. Dersom det er avslag på søknaden, så vil du bli informert, ikke kommunen.
 
Søknadsskjema hjelpemidler fysio og ergo

Problemer med syn eller hørsel?

Kommunens syns- og hørselskontakt kan hjelpe deg med å søke om aktuelle hjelpemidler fra NAV.
 
For å søke om syn eller hørselshjelpemidler må følgende legges ved:

  • Syn: Epikrise/notat fra øyelege eller brilleseddel som ikke er eldre enn 3 mnd.
  • Hørsel: Epikrise/notat fra øre-nese-hals-lege

Trenger du krykker?

Krykker kan kjøpes på Elverhøy Helsetun og Nesbyen legesenter. Se priser

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte sitasjoner, kan du ha behov for trygghetsalarm.
 
Les mer om trygghetsalarm her 

Trenger du andre hjelpemidler?

Hjelpemidler som Gripetang, strømpepåtrekker, håndtak og rekkverk må innbyggere kjøpe selv. Dette får man kjøpt på apoteket eller andre i spesialforretninger. For mer informasjon kontakt kommunen.

Velferdsteknologi

Kommunen samarbeider med de andre kommunene i Hallingdal om et prosjekt for velferdsteknologi. Mer informasjon om dette kommer.