Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktige hverdagsaktiviteter i livet ditt som du ønsker å mestre?»

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i daglige gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt.

Hva får du?

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, vernepleier  og hjemmetrener. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen. Det blir laget en plan ut fra dine mål og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode. Målet er at du skal få best mulig funksjon, oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

Krav til søker

Ønsker du å gjenvinne eller gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, kan du ha utbytte av hverdagsrehabilitering.

Hva koster det?

Hverdagsrehabilitering er gratis.

Søknad

Det er ønskelig med skriftlig og signert søknad fra bruker / verge /eller nærmeste pårørende med fullmakt, der det opplyses om faktiske forhold, hjelpebehov og nødvendige helseopplysninger. Der dette er vanskelig vil muntlige søknader behandles på samme måte.

Søk om hverdagsrehabilitering

Tildelingskontoret Helse og omsorg

Besøksadresse:

Tildelingskontoret, Stasjonsvegen 68B
3540 Nesbyen