Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Elverhøy helsetun

Bolig sykehjem

For å søke om bolig i sykehjem må du

  • ha sammensatte pleiebehov som ikke kan dekkes av hjemmetjenesten

Tjenesten blir tildelt utifra en samlet vurdering av bruker, pårørende, lege og tverrfaglig team

Søk om bolig i sykehjem

Du kan også kontakte tildelingskontoret tlf. 32068531

Husleie etter gjeldende takster

Avlastningsopphold

For å søke om avlastningsopphold må du

  • være pårørende med store og langvarige omsorgsoppgaver
  • trenge avlastning

Søk om avlastningsopphold

Du kan også kontakte tildelingskontoret tlf. 32068531

Avlastningsopphold er gratis

Korttidsopphold

For å søke korttidsopphold i sykehjem må du

  • ha en forbigående funksjonssvikt som medfører behov for heldøgns omsorg i institusjon
  • ha behov for å kartlegge funksjonsnivå og behov for omsorgstjenester
  • ha behov for nødvendig pleie, medisinsk tilsyn, ernæring og aktivisering

Avdelingen har tilknyttet fysioterapeut og ergoterapeut 3 dager i uka.
Varmtvannsbassenget på Elverhøy kan også benyttes til opptrening/behandling.

Søk om korttidsopphold

Du kan også kontakte tildelingskontoret tlf. 32068531

Rehabilitering

For å søke rehabiliteringsopphold må du ha behov for gjenopptrening etter operasjon, sykdom eller skade

Rehabiliteringsopphold vil omfatte medisinsk tilsyn, ernæring, aktivisering , fysioterapi og nødvendig pleie.

Avdelingen har tilknyttet fysioterapeut og ergoterapeut 3 dager i uka.
Varmtvannsbassenget på Elverhøy kan også benyttes til opptrening/behandling.

Søk om rehabiliteringsopphold

Du kan også kontakte tildelingskontoret tlf. 32068531

Dagopphold i institusjon

For å søke om dagopphold må du

  • trenge sosial stimulering, opptrening/vedlikeholdstrening
  • ha pårørende som trenger avlastning

Søk om dagopphold

Du kan også kontakte tildelingskontoret tlf. 32068531

Priser for omsorgstjenester

Egenbetaling for omsorgstjenester

Tjenestestandarder

Tidsavgrenset opphold
Heldøgnsbemannet bolig
Dagopphold

Elverhøy helsetun

Besøksadresse:

Stasjonsvegen 69
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Signe Lise Merødningen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 32068300