Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus i Nesbyen

Nesbyen kommune har en kriseledelse som møtes hyppig for å koordinere arbeidet med å håndtere og forebygge coronasmitte.

Nesbyen kommune følger nasjonale regler og anbefalinger. Du kan lese mer om disse reglene og anbefalingene her: Koronaviruset – Oversikt over regler og anbefalinger - helsenorge.no 
Det kan forekomme lokale bestemmelser innenfor enkelte områder. 

Siste nytt

(sist oppdatert 22.10.2021 kl. 12:00)

Nesbyen kommune har nå vaksinert 86 % av befolkningen over 18 år med 2 doser. Mange observasjoner - i hele verden - viser at det er viktig å ta koronavaksinen, for å beskytte både seg selv og ikke minst andre. Det er mange unge, uvaksinerte som nå legges inn på sykehus. De siste som var smitta i vår kommune var uvaksinerte, som i landet forøvrig. Dette viser hvor viktig det er å ta koronavaksinen.

Nesbyen kommune vaksinerte flere unge torsdag 21. oktober i idrettshallen.

Om du ønsker å ta koronavaksinen kan du ringe vaksinetelefonen - 40 40 82 28 - å bestille time.

 • Kommunen er stort sett ferdig med vaksinering av 15, 16 og 17-åringene.

  • Mange i 8. og 9. klasse ved Nesbyen Ungdomsskole ble vaksinert 15. september, og de som har fylt 12 år i 7. klasse i uke 41/42.
   Foreldre er informert og må signere for å godkjenne vaksinering av de som er under 16 år.

Antall smittede

Antall smittede i Nesbyen kommune 
Status pr. 26.10.

Antall smittede i isolasjon 1
Totalt antall smittede fra mars 2020 46

Det er viktig at alle praktiserer hygienereglene nøye hver dag.

Vaksinering

Alle som er folkeregistrerte i Nesbyen får tilbud om vaksine.

Info om vaksinering i Nesbyen kommune

Mistanke om smitte?

Hvis du mistenker at du er smittet av koronavirus så anbefaler vi at du følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet. Disse retningslinjene gjelder i Nesbyen kommune på lik linje med resten av landet.

Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet

Testing og prøvesvar

Det er lav terskel for å ta test lokalt her i Nesbyen. Ring legekontoret, så gjør dere avtale.

Kommer man fra utlandet. Les reglene her

Bør jeg teste meg

Du bør teste deg hvis du

 • har symptomer på koronavirus
 • er nærkontakt med noen som har påvist korona

Har symptomer på koronavirus
Har du fått akutt luftveisinfeksjon eller har symptomer på koronavirus, bestill test. De vanligste symptomene på koronavirus er feber, hoste, tungpustethet og tap av smak- eller luktesans. Du kan ha koronavirus, også med andre eller ingen symptomer.  Se oversikt over symptomer på koronaviruset (fhi.no).

Har vært i nærkontakt med noen som har påvist korona Se definisjon av nærkontakt (fhi.no).

 • Er du uvaksinert, skal du i minst 5 dagers karantene og gjennomføre tester.
 • Er du beskyttet med ei vaksinedose, kan du ta test på lokal teststasjon. Er testen negativ er du fri for karantene.
 • Er du fullvaksinert slipper du test og karantene. 
Bestill koronatest

Du kan bestille time til deg selv og dine barn under 18 år.
Er du over 16 år kan du bestille time selv. 

Ring legekontoret tlf. 32 06 83 80 hverdager kl. 08.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30

Du må holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med fram til du er symptomfri og har fått negativt prøvesvar.

 • Jobber du med pasienter? Kontakt din arbeidsgiver for å avtale test.
Slik foregår testen

Vi tar prøver fra hals og nese. Prøvene viser om du har koronavirus.
Resultatet er som regel klart om 1-2 døgn.

Pris
Det er gratis å ta testen. 

Karantene og isolasjon

Er du syk skal du holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med, til du er symptomfri og har fått negativt prøvesvar.

Har du vært i nærkontakt med noen som har fått påvist koronavirus: 

 • Er du uvaksinert, skal du i minst 5 dagers karantene å gjennomføre tester ved lokal teststasjon.
 • Er du beskyttet med ei vaksinedose, kan du ta test på lokal teststasjon. Er testen negativ er du fri for karantene.
 • Er du fullvaksinert slipper du karantene.

Har du vært i land med restriksjoner, må du sjekke hva reglene er i forhold til fargen landet har på kartet. I hovedsak må uvaksinerte i karantene, men man kan teste seg ut av karantenen etter tre dager. Testen må da være negativ.

Du er selv ansvarlig for å opprettholde karantenereglene.

Les mer om karantene og hva du skal gjøre etter du har tatt koronatesten.

Smittesporing

Etter nedjustert TISK (fra 27. september 2021) er ikke smittesporing like høyt prioritert.

Det ligger nå et større personlig ansvar hos den som er smitta. Denne skal selv varsle sine nære om at han/hun er smitta. Nærkontakter som er uvaksinerte må gå i karantene og bestille test på det lokale testsenteret. 

Det regionale smittesporingteamet settes i drift ved behov. 

Smittesporing – prosedyre

Om en person blir smittet av koronavirus, og som gjør det nødvendig at det regionale smittesporingsteamet kobles inn, settes det i gang et omfattende smittesporingsarbeid. En smittesporer snakker direkte med personen som er smittet.

Man kartlegger aktiviteter, bevegelser og personer den smittede har vært i kontakt med, for å identifisere hvor vedkommende kan ha blitt smittet og personer vedkommende selv kan ha smittet. Dette kalles nærkontakter. Alle som har vært i nærheten (under to meter) av den smittede personen i mer enn 15 minutter de siste 48 timene før personen fikk symptomer, skal kontaktes og gis oppfølging.   Disse ringes opp av en smittesporer som gir råd om smittevern og hvordan man skal forholde seg i karantene. Den eller de som tester positivt, blir fulgt opp av egen fastlege.

ReMin – et digitalt verktøy

Kommunen har tatt i bruk et eget digitalt verktøy (ReMin) som bidrar til et mer effektivt og systematisk sporingsarbeid.  For mer informasjon om hva som registreres i ReMin se vedlagte personvernerklæring.

Personvernerklæring Remin smittesporing.pdf

Reiseråd

Alle reiser innenlands kan gjennomføres.

Kan jeg reise på hytta?

Det er ikke forbud mot å reise på hytta, men:

 • Ikke dra på hytta eller camping når du er syk, i karantene, ventekarantene eller isolasjon.
 • Dersom du blir syk eller satt i karantene/isolasjon mens du er på hytta eller på besøk, skal du reise hjem til din egen bolig.
 • Forsøk gjerne å handle på tider med liten trafikk.
 • Følg smittevernreglene. 

Vi oppfordrer alle til å bruke sunn fornuft, og ikke ta unødvendige sjanser som kan føre til at du trenger hjelp ved koronasykdom fra helsevesenet eller redningstjenesten i hyttekommunen.

Reiser utenlands

Informasjon finnes her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Helse- og omsorgstjenester

Nesbyen legesenter
Legekontoret tlf 32 06 83 80 (mandag - fredag kl. 08:00 - 12:00 og 13:00 - 15:30)   
Laben har åpent kl. 08:30 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Nesbyen Helsestasjon
Helsestasjonen har åpent mandag-fredag kl. 08:30 - 15:00
Helsestasjon for ungdom mandager kl. 15:00 - 17:00

Fysioterapien holder åpent. Timebestilling.

Elverhøy Helsetun og dementavdelingen 

Vi er bedt om å ha høynet beredskap ut oktober og opprettholder derfor reglene som var:

 • Det er åpnet for besøk uten først å gjøre avtale 
 • Vi har åpent for besøk fra kl. 10:30 til 14:30 og kl. 16:30 til 19:00 alle dager.
 • De som kommer på besøk må overholde hygieneregler med bruk av håndsprit ved inngangen.
 • Det er ikke lenger pålagt å bruke munnbind. 
 • Besøkende må ringe aktuell avdeling når de kommer på besøk. Telefonnummer står ved inngangen 
 • Besøkende skal vente ute til de blir møtt av personell fra avdelingen.
 • Det skal ikke være mer enn tre besøkende inne på boligen/rommet samtidig.
 • Personer fra «røde» områder eller område med stort smittepress, skal fortsatt ikke reise på besøk, og skal derfor heller ikke komme på besøk til boliger /institusjoner for eldre.
 • Personer som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke komme på besøk. Ved usikkerhet skal besøket utsettes. Ved spørsmål kan avdelingen kontaktes på dagtid på hverdager. 
 • Er det vær til det, er det flott om man kommer seg ut og nyter hagen og/eller går/triller en tur.
 • Det skal føres protokoll for alle besøkende.

Dagsentrene er åpne.
Dagsenteret PU «Elvebruset»
Dagsenteret for psykisk helse
Dagsenteret for demente
Dagsenteret for eldre

Skole og barnehage

Lørdag 25. september kl. 16.00 gikk Norge over til en normal hverdag. For skole og barnehage betyr gjenåpningen at barn og unge skal ha en normal hverdag. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler, men vi er fremdeles i beredskap. Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole gjelder fra 11. oktober.

Det er fortsatt koronasmitte i samfunnet. Barn og unge skal derfor fortsatt følge de generelle smittevernrådene om å holde hendene rene og ikke gå på skolen, SFO eller i barnehagen når man har symptomer på sykdom:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO.
  Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene.
  Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold.
  Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg. Ytterligere smitteverntiltak avgjøres av kommuneoverlegen (smittevernmyndighet).

Barnehagene og skolene har fremdeles beredskap og beredskapsplaner for å oppjustere tiltak ved eventuelle utbrudd. Denne beredskapen ivaretas i tett samarbeid med kommuneoverlegen.

Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

Oppvekst og kultur og kommuneoverlegen ønsker å takke barn, elever, foresatte og ansatte for den fantastiske innsatsen og samarbeidsviljen som er vist i perioden vi har vært stengt eller har vært på gult og rødt beredskapsnivå! Vi håper at dere fortsatt blir med på denne dugnaden til vårt felles beste.

Kultur

Kulturadministrasjonen er i drift. Spørsmål og henvendelser kan rettes til tjenesteleder for kultur Tor-Even Lysfjord, e-post tor-even.lysfjord@nesbyen.kommune.no, telefon 920 35 358.

Nesbyen bibliotek åpnet i Embetsgarden 1. juni

Kino/Kulturhus
Nesbyen kino er åpen.

Utlånsbua
Utlånsbua er åpen. 

Ungdomsklubb Mortensløkka ungdomshus
Ungdomsklubben er åpen.

Nesbyen & Flå kulturskole
Kulturskolen er åpen for normal drift. Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Svømmehall/badstue
Nesbyen svømmehall er åpen.
Les mer her

Nesbyen idrettshall
Idrettshallen er åpen.
Les mer på Nesbyen idrettslag sin nettside: http://www.nesbyenil.no

Kommunehuset

Kommunehuset er åpent for besøkende, mandag til fredag kl. 08:30 - 15:00
Servicetorget: tlf. 32 06 83 00, e-post: postmottak@nesbyen.kommune.no

Politiske møter

Møter gjennomføres med fysisk oppmøte.

Se detaljer i møtekalenderen

Kontaktinfo

Vaksinetelefonen: 40 40 82 28

For spørsmål rundt koronavaksinasjon og bestilling av time. 

Informasjonstelefon for korona: 815 55 015

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015. Åpen hverdager 08:00 - 15:30.

Nesbyen legesenter: 32 06 83 80

Åpent hverdager 08:00 - 15:30 (stengt mellom kl 12:00 - 13:00 hver dag)

Legevakt: 116 117
Barn og ungdom: 116 111

Redd Barna har en alarm-telefon for barn og unge. De kan også kontaktes på e-post alarm@116111.no eller sms 417 16 111.

Vakttelefon psykisk helse: 409 09 296

Nyttige infolinker

Følg med på nettsidene til folkehelseinstituttet. Disse oppdateres kontinuerlig med mye nyttig informasjon. Hvis du ikke finner svar på fhi.no, så kan du ringe informasjonstelefonen for korona (se telefonnummer under kontaktinfo på denne siden).

Les mer om hvordan du forebygger smitte:
https://www.fhi.no/publ/plakat/koronavirus---8-steg-for-a-forebygge-smitte/

Informasjon finnes også på www.helsenorge/koronavirus

For information in English

Mental helse

Oversikt over ulike tilbud til våre målgrupper under pandemien

Redd Barna
https://www.reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp

Mental helse ung – hjelpetelefon
https://mentalhelseungdom.no/fa-hjelp/

Mental helse foreldre
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

Fosterhjemsforeningen
Inviterer til spørsmål og erfaringer knyttet til pandemien
https://www.fosterhjemsforening.no/problemer-i-dagens-unntakssituasjon-2/

Barn av rusmisbrukere
Chat tjeneste for barn
https://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk

Nav

Nav-kontoret i Nesbyen (Rukkedalsvegen 46) er åpent fredager mellom kl 10:00 - 14:00.
Nav besvarer telefoner hver dag mellom 08:00 - 15:30 på tlf 55 55 33 33. 

Kirken

For informasjon om hvor mange som kan delta i kirkelige handlinger og når kirken er åpen, se www.neskirke.no

Servicetilbud

 • Nesbyen Taxi - All skole og pasientkjøring (syke transport) gjennomføres som normalt hele døgnet. Den alminnelige persontransporten er åpen mellom kl 08:00 - 22:00 (søn - tors) + forhåndsbestilte turer, og kl 08:00 - 24:00 (fre + lør) + forhåndsbestilte turer. Det er ikke lenger påbud med bruk av munnbind.    
 • Overnattingsbedriftene har åpent. 
 • Campingplassene har åpent.
 • Serveringsbedrifter har åpent.