Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus i Nesbyen

Nesbyen kommune har en kriseledelse som møtes hyppig for å koordinere arbeidet med å håndtere og forebygge coronasmitte.

Siste nytt

Barnehager og skoler holdes fortsatt stengt, inntil videre ut påsken (13.april).

Alle kulturarrangement og –funksjoner holdes fortsatt stengt

Regjeringen har vedtatt ny forskrift om forbud mot opphold på fritidseiendommer i en annen kommune enn i bostedskommunen pga Covid-19.

Det ser ut til at de fleste har innrettet seg og Nesbyen kommune takker alle som følger oppfordringen, og med det bidra til å hindre spredningen av corona-viruset.

Les mer om hvordan du forebygger smitte:
https://www.fhi.no/publ/plakat/koronavirus---8-steg-for-a-forebygge-smitte/

Antall smittede

Det er (per fredag 27.03.) 14 smittede innbyggere i Nesbyen kommune. I tillegg er det 2 barn i isolasjon, der foreldrene er smittet. Det sitter også 19 innbyggere i karantene. Ikke alle syke blir testet, så det reelle antall smittede kan være høyere enn det som framgår av statistikken.

Reiseråd

Kan jeg reise på hytta?

Det er i forskrift knyttet til corona og opphold på fritidseiendom innført forbud mot reiser/opphold på hytta hvis den ligger i en annen kommune enn i hjemkommunen, pga at helsevesenet ikke er dimensjonert for å ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egen befolkning.

Endring i forskrift:
«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften».

Reiser innenlands

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre. Dette for å hindre smittespredning. Informasjon finnes her: https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

Reiser utenlands

Informasjon finnes her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Nyttig info

Følg med på nettsidene til folkehelseinstituttet. Disse oppdateres kontinuerlig med mye nyttig informasjon. Hvis du ikke finner svar på fhi.no, så kan du ringe informasjonstelefonen for korona (se telefonnummer under kontaktinfo på denne siden).

Informasjon finnes også på www.helsenorge/koronavirus

Råd for hvordan jeg skal opptre finner du her:
https://www.fhi.no/nyheter/2020/fhi-presiserer-rad-om-sosial-distansering/

https://www.fhi.no/publ/plakat/litt-mye-eller-helt-avstand/

Se informasjon om hva som er åpent og stengt i Nesbyen og generell informasjon
https://www.visitnesbyen.no/

Sentrale forskrifter og lokale forskrifter knyttet til corona-viruset:
https://lovdata.no/artikkel/oversikt_ny_regulering_knytt_til_koronaviruset/2669

For information in English

Kontaktinfo

Informasjonstelefon for korona: 815 55 015

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015. Åpen hverdager 08:00-18:00. I helg 10:00-16:00.

Felles publikumstelefon for Hallingdal: 32 08 50 50

Kommunene i Hallingdal har opprettet en egen telefonlinje for spørsmål om Covid-19 (Koronaviruset).

Telefonen er bemannet av helsepersonell, mandag til fredag 09:00-15:00

Direktenummer er 32 08 50 50.

Det vil også være et eget tastevalg når du ringer legekontoret ditt. Telefonen er forbeholdt innbyggere i kommunene i Hallingdal.

Dersom du har alvorlige sykdomstegn skal du alltid ringe legevakt 116117 eller 113.

Koronatelefonen vil kunne besvare spørsmål rundt mulig smitte, karantenespørsmål og spørsmål rundt testing.

Kommunene vil samtidig henstille innbyggere som har smerter eller føler seg alvorlig syke, men ikke har korona-symptomer til å ta kontakt med helsepersonell og legevakt. Folk blir syke av andre ting enn covid-19, og det er viktig at disse kommer fram i telefonkøen. For spørsmål ved milde korona-symptomer skal man bruke den nyetablerte telefonen 32 08 50 50 eller ringe via legekontornummeret.

Nesbyen legesenter: 32 06 83 80

All kontakt med legesenteret skal være pr telefon. Oppmøte kun etter avtale. Gjelder også de som har timeavtale.

Legevakt: 116 117
Barn og ungdom: 116 111

Redd Barna har en alarm-telefon for barn og unge. De kan også kontaktes på e-post alarm@116111.no eller sms 417 16 111.

Vakttelefon psykisk helse: 409 09 296

Mistanke om smitte?

Hvis du mistenker at du er smittet av koronavirus så anbefaler vi at du følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet. Disse retningslinjene gjelder i Nesbyen kommune på lik linje med resten av landet.

Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet

Er du helsepersonell?

I forbindelse med den pågående korona-situasjonen vil Nesbyen kommune kartlegge den uutnyttede helsepersonellkapasiteten i kommunen.

Er du student innen helsefag? Har du tidligere jobbet som helsepersonell? Har du formell kompetanse og/eller praktisk erfaring innen helsefag? Kan du bidra?

Kontakt Magni Kjellesvik Grote på e-post magni.kjellesvik-grote@nesbyen.kommune.no

Kommunehuset

Kommunehuset er stengt for besøkende.

Servicetorget vil være tilgjengelig på telefon 32 06 83 00, mandag til frdag kl. 08:30 - 15:00.
Det kan sendes mail til postmottak@nesbyen.kommune.no

Politiske møter

Politiske møter er foreløpig avlyst.

Nav

Nav-kontoret er stengt, men besvarer tlf: 55 55 33 33 mellom 08:00 - 15:30.

Barnehage

Barnehagene er stengt. Kommunen tilbyr barnepass i beredskapsbarnehage til barn som har foreldre i samfunnskritiske jobber og sårbare barn med sammensatte behov.

Info om barnehage

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager er stengt på grunn av korona fra 12. mars til 13. april. Perioden kan bli forlenget.

Fra og med 13.3.2020 er det betalingsfri periode både for SFO og barnehage. Dette gjelder fram til første dag tilbudene åpner igjen.

Når det gjelder refusjon av det foreldre allerede har betalt for i mars måned, vil dette bli trukket fra på neste ordinære faktura. Dersom tilbudet ikke kommer i gang igjen i løpet av juni 2020, vil tilgodehavende bli betalt ut i juli 2020.

Det vil ikke være foreldrebetaling for barn i beredskapsbarnehage og beredskapsskole.

Helsedirektoratet har definert en liste over samfunnets kritiske funksjoner, der kommunen skal tilby personalet barnepass selv om statlige myndigheter samtidig har vedtatt å stenge ordinær drift av barnehagene. Også andre sårbare barn med sammensatte behov kan ha rett til plass, ta kontakt med tjenesteleder for barnehage ved spørsmål om dette. Barna får da plass i beredskapsbarnehage, med et redusert pedagogisk tilbud.

Kommunen må tilby barnepass til alle disse gruppene der det ikke er andre løsninger. Dette gjelder selv for de som ikke er ansatt i kommunene. Barnepass tilbys kun der hvor begge foreldre er å anse som kritisk personell eller arbeidstaker har foreldreansvaret alene og er omfattet av en av gruppene.

De foreldre som er omfattet har krav på barnepass for barn i barnehage og barn som er omfattet av skolefritidsordningen, dvs. barn i 1.-4. klasse og barn med særskilte behov i 1.-7. klasse, jfr. opplæringsloven § 13-7.

Oversikt over hvilke yrkesgrupper som omfattes

Kommunen vurderer løpende hvor mange beredskapsbarnehager som må være i drift. De som er i berørte yrkesgrupper og som ønsker å benytte seg av omsorgstilbudet, må melde fra til tjenesteleder for barnehage Else Skogen Tandberg, else.skogen.tandberg@nesbyen.kommune.no, telefon 950 43 326.

Barn som får plass i beredskapsbarnehage i denne perioden, må daglig ha med mat til to måltider og være friske. Ved mulige symptomer på sykdom skal de holdes hjemme. Vanlige hygieneråd må følges, se her for mer informasjon 

Tips til aktiviteter for foreldre med barnehagebarn hjemme

Det er en merkelig tid vi er i, og skal være i en tid fremover. Husk å være positive; vi får ekstra tid til å være sammen med det mest dyrebare vi har, nemlig barna våre.

Regjeringen har satt i gang det som kan virke som strenge tiltak, men det er for VÅRT beste, slik at vi kan begrense smitten.

Tenkte at det kanskje var noen foreldre som ønsker noen tips til ting å gjøre med barna i denne tiden, så her er ett lite knippe forslag:


Ha noen fine dager sammen med barna deres!

 

Skole/sfo

Skolene og skolefritidsordning er stengt. Kommunen tilbyr barnepass i beredskapsskole til barn som har foreldre i samfunnskritiske jobber og sårbare barn med sammensatte behov

Info om skole

Regjeringen har besluttet at alle landets skoler med SFO er stengt på grunn av korona fra 12. mars til 13. april. Perioden kan bli forlenget. Elevene har ikke undervisningsfri og gis nå arbeidsoppgaver i form av dags- og ukeplaner, med oppfølging / hjemmeundervisning via nett. Det er viktig at foreldre følger opp undervisningen, jf. egen informasjon fra skolene.

Helsedirektoratet har definert en liste over samfunnets kritiske funksjoner, der kommunen skal tilby personalet barnepass selv om statlige myndigheter samtidig har vedtatt å stenge ordinær drift av skolene. Også andre sårbare barn med sammensatte behov kan ha rett til plass, ta kontakt med skolen ved spørsmål om dette.

Kommunen må tilby barnepass til alle disse gruppene der det ikke er andre løsninger. Dette gjelder selv for de som ikke er ansatt i kommunene. Barnepass tilbys kun der hvor begge foreldre er å anse som kritisk personell eller arbeidstaker har foreldreansvaret alene og er omfattet av en av gruppene.

De foreldre som er omfattet har krav på barnepass for barn i barneskole som er omfattet av skolefritidsordningen, dvs. barn i 1.-4. klasse og barn med særskilte behov i 1.-7. klasse, jf. opplæringsloven § 13-7.

Oversikt over hvilke yrkesgrupper som omfattes

De som er i målgruppene og som ønsker å benytte seg av omsorgstilbudet, må melde fra til Nesbyen barneskole, telefon 32 06 84 50 eller e-post nesbyen.barneskole@nesbyen.kommune.no

Barn som får plass i beredskapsskole i denne perioden, må ha med mat daglig og være friske. Ved mulige symptomer på sykdom skal de holdes hjemme. Vanlige hygieneråd må følges, for mer informasjon

Fra og med 13.3.2020 er det betalingsfri periode både for SFO og barnehage. Dette gjelder fram til første dag tilbudene åpner igjen.

Når det gjelder refusjon av det foreldre allerede har betalt for i mars måned, vil dette bli trukket fra på neste ordinære faktura. Dersom tilbudet ikke kommer i gang igjen i løpet av juni 2020, vil tilgodehavende bli betalt ut i juli 2020.

Det vil ikke være foreldrebetaling for barn i beredskapsbarnehage og beredskapsskole.

Helse- og omsorgstjenester

Nesbyen legesenter har foretatt en ombygging med ekstra innganger for å skille forskjellige pasientgrupper som er akutte syke, «vanlig syke» og de som skal testes.
Fysioterapien er stengt.

Legekontoret og helsestasjonen er stengt for besøkende. Oppmøte etter avtale.

Elverhøy er stengt for besøkende. Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Vi håper å unngå innleggelser så langt det er mulig, men om det skulle bli nødvendig så er det laget klart lokaler som er adskilt fra øvrige beboere på Elverhøy. Vi er godt forberedt.

Beboere i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser vil på grunn av høy alder ha økt risiko for alvorlige komplikasjoner og død ved covid-19. Det er derfor viktig at både ansatte og besøkende vurderer om de kan utgjøre en smitterisiko.

Mental helse

Oversikt over ulike tilbud til våre målgrupper under pandemien

Redd Barna
https://www.reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp

Mental helse ung – hjelpetelefon
https://mentalhelseungdom.no/trenger-du-noen-a-snakke-med/

Mental helse foreldre
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

Fosterhjemsforeningen
Inviterer til spørsmål og erfaringer knyttet til pandemien
https://www.fosterhjemsforening.no/problemer-i-dagens-unntakssituasjon-2/

Organisasjonen for barnevernsforeldre
Arrangerer digitale møter for foreldre med barn med tiltak i barnevernet
https://barnevernsforeldrene.no/digitalt-mote-for-foreldre-19-3/

Barn av rusmisbrukere
Chat tjeneste for barn
https://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk

Mat og drikke

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Mat med og uten emballasje skal være trygt ifølge Mattilsynet. Kommunelegen i Nesbyen mener likevel det kan være lurt å kjøpe emballerte matvarer som et føre-var-prinsipp. Se nærmere info på www.mattilsynet.no .

Kultur

Kulturadministrasjonen er i drift. Spørsmål og henvendelser kan rettes til tjenesteleder for kultur Tor-Even Lysfjord, e-post tor-even.lysfjord@nesbyen.kommune.no, telefon 920 35 358.

Nesbyen bibliotek
Biblioteket er dessverre stengt inntil videre, men e-bøker kan lånes via nettsiden vår. Vi ønsker INGEN INNLEVERING av utlånt materiale, lånetiden vil bli forlenget inntil vi åpner igjen. Mer informasjon på https://hallingdalsbiblioteka.no/nes-folkebibliotek/. Spørsmål og henvendelser kan rettes til nesbyen.bibliotek@nesbyen.kommune.no

Kino/Kulturhus
Nesbyen kino og Kulturhuset Banken er dessverre stengt inntil videre.

Utlånsbua
Utlån fra Utlånsbua blir på lik linje med biblioteket forlenget fram til vi kan åpne dørene igjen. Ved spørsmål kontakt Bettina L. Efjestad, e-post bettina.efjestad@nesbyen.kommune.no, telefon 970 58 823

Mortensløkka ungdomshus
Ungdomshuset er dessverre stengt inntil videre.

Nesbyen & Flå kulturskole
Kulturskolen kan dessverre ikke gi ordinær undervisning nå, men vil gi enkeltelever øvingsoppgaver og bruke nettløsninger til undervisning så langt mulig. Spørsmål og henvendelser kan rettes til avdelingsleder Arild Rønsen, e-post arild.ronsen@nesbyen.kommune.no, telefon 901 55 173

Svømmehall/badstue
Bassenget vil ikke åpnes igjen før tidligst til høsten. Badstuen er for tiden stengt, men kan åpnes igjen når helsemyndighetene tillater det.

Nesbyen idrettshall
Idrettshallen er dessverre stengt inntil videre. 

Kirken

Kirkekontoret er stengt for publikum, men vil være betjent som vanlig på telefon 32 06 85 10 (dagtid mandag-torsdag), 905 54 781 (fredag samt kveld og helg) og på e-post post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no.

Sokneprest Janne Sukka er ikke på kontoret, men kan nås på mobil 458 61 038 og e-post janne.sukka@nesbyen.kommune.no. Ikke vær redd for å ta kontakt nå i denne tiden hvor vi ikke kan møtes ansikt til ansikt.

Følg også med på Presten i Nesbyen på Facebook.

Hjemmesiden til Den norske kirke www.kirken.no inneholder også mye stoff om den aktuelle situasjonen for kirken sin del. bl.a med henvisninger til gudstjenester m.m. på nett.

Servicetilbud

  • Nesbyen Taxi tar ikke private turer. De kjører kun for Pasientreiser.
  • Kommuneoverlegen anmoder om å stenge muligheten for korttidsovernatting.
  • Kommuneoverlegen anmoder serveringssteder om å begrense antall besøkende og ha avstand på minst en meter mellom serveringsbordene, eller stenge serveringsstedet
  • Nesbyen alpinsenter har stengt.