Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus i Nesbyen

Nesbyen kommune har en kriseledelse som møtes hyppig for å koordinere arbeidet med å håndtere og forebygge coronasmitte.
Vi følger nasjonale føringer, men det kan også forekomme lokale bestemmelser innenfor enkelte områder. 

Siste nytt

Åpning for skjenking av alkohol til matservering

Nesbyen kommune følger nasjonale regler når det gjelder skjenking av alkohol.

 • Kommuner med lavt smittetrykk skal fra midnatt - natt til fredag 22. januar, kunne åpne for skjenking.

Reglene

 • Gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22:00
 • Skjenking må stoppe ved midnatt.
 • Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.
  (Matservering gjelder mat som er tilberedt på stedet)

Dette er de nasjonale reglene, og kommuner kan ikke vedta mindre strenge regler.
Nesbyen kommune forholder seg derfor til disse reglene.


Vaksinering av eldre over 85 starter i februar

Nesbyen kommune regner med å kunne starte opp vaksinering av hjemmeboende eldre over 85 år fra 2. februar.

Fra mandag 18. januar vil helsepersonell kontakte personer i denne aldersgruppen for å informere om vaksineringen. Får du et anrop mellom kl. 11.00 og 15.00 fra et nummer som begynner på 98 11 … , kan det være informasjon om koronavaksinen. Får vi ikke svar, forsøker vi igjen senere.
Dette er kun informasjon – avtale om vaksinetidspunkt gjøres senere.

Litt avhengig av hvor mange vaksinedoser kommunen mottar, antar vi nå at vi kommer til å bruke hele februar på å vaksinere denne aldersgruppen. Foreløpig er planen at vaksineringen vil foregå på kveldstid, i mindre grupper på helse- og servicesenteret.

Regjeringen viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge (18.01.2021)
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/


I tillegg til nasjonale smitteverntiltak, har Nesbyen kommune følgende tiltak til og med 1. februar:

 • Fortsatt påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom.
 • Kommunehuset holder stengt for besøkende. Servicetorget nås på telefon mellom kl 08:30 – 15:00.
 • Hallingdal Tingrett er kun åpen for avtalte besøk.
 • Skoleskyss – ungdommer over 12 år skal benytte munnbind på bussen.
 • Ikke tilrådelig med fysiske møter hverken for lag/foreninger eller i arbeidslivet. Mest mulig digitalt.
 • All innendørs aktivitet for de over 20 år skal pauses.
 • Svømmehallen holdes stengt for offentlig bading.

Følgende aktiviteter åpner opp/ kan fortsette:

 • Idrettshallen åpner for breddeidrett for de under 20 år.
 • Kulturskolen åpner igjen til vanlig drift, men på gult nivå.
 • Alle kan delta i uteaktiviteter der man kan overholde 1-meters-regelen
 • Ungdomsklubben åpner fra fredag 22. januar
 • Nesbyen Kino åpner
 • Biblioteket holder åpent for utlån og innlevering, men ingen arrangement avholdes.
 • Utlånsbua holder åpent for utlån og innlevering.
 • Friskliv og Frivilligsentralen kan fortsatt drive med uteaktivitet.
 • Ingen endring i besøksregler på sykehjemmet.
 • Dagsentrene har allerede veldig strenge regler og vil derfor fortsette som før.

 

Antall smittede

Antall smittede i Nesbyen kommune 
Status pr. 22.01

Antall smittede i isolasjon 1
Totalt antall smittede fra mars 29

Det er viktig at alle praktiserer smittevernreglene nøye hver dag.

Nyttig info

Følg med på nettsidene til folkehelseinstituttet. Disse oppdateres kontinuerlig med mye nyttig informasjon. Hvis du ikke finner svar på fhi.no, så kan du ringe informasjonstelefonen for korona (se telefonnummer under kontaktinfo på denne siden).

Les mer om hvordan du forebygger smitte:
https://www.fhi.no/publ/plakat/koronavirus---8-steg-for-a-forebygge-smitte/

Informasjon finnes også på www.helsenorge/koronavirus

Råd for hvordan jeg skal opptre finner du her:
https://www.fhi.no/nyheter/2020/fhi-presiserer-rad-om-sosial-distansering/

https://www.fhi.no/publ/plakat/litt-mye-eller-helt-avstand/

Sentrale forskrifter og lokale forskrifter knyttet til corona-viruset:
https://lovdata.no/artikkel/oversikt_ny_regulering_knytt_til_koronaviruset/2669

For information in English

Kontaktinfo

Vaksinetelefonen: 40 40 82 28

Du ringer ikke hit for å bestille time til vaksinasjon. Man blir oppringt fra kommunen etter prioriterte lister for å avtale tidspunkt for vaksinasjon med den enkelte.

Informasjonstelefon for korona: 815 55 015

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015. Åpen hverdager 08:00-18:00. I helg 10:00-16:00.

Nesbyen legesenter: 32 06 83 80

All kontakt med legesenteret skal være pr telefon. Oppmøte kun etter avtale. Gjelder også de som har timeavtale.

Legevakt: 116 117
Barn og ungdom: 116 111

Redd Barna har en alarm-telefon for barn og unge. De kan også kontaktes på e-post alarm@116111.no eller sms 417 16 111.

Vakttelefon psykisk helse: 409 09 296

Mental helse

Oversikt over ulike tilbud til våre målgrupper under pandemien

Redd Barna
https://www.reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp

Mental helse ung – hjelpetelefon
https://mentalhelseungdom.no/trenger-du-noen-a-snakke-med/

Mental helse foreldre
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

Fosterhjemsforeningen
Inviterer til spørsmål og erfaringer knyttet til pandemien
https://www.fosterhjemsforening.no/problemer-i-dagens-unntakssituasjon-2/

Organisasjonen for barnevernsforeldre
Arrangerer digitale møter for foreldre med barn med tiltak i barnevernet
https://barnevernsforeldrene.no/digitalt-mote-for-foreldre-19-3/

Barn av rusmisbrukere
Chat tjeneste for barn
https://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk

Helse- og omsorgstjenester

Nesbyen legesenter
Legekontoret tlf 32 06 83 80 (mandag - fredag kl. 08:00-12:00 og 13:00-15:30)   
Laben har åpent kl. 08:30-12:00 og 13:00-15:00

Nesbyen legesenter foretok i vår en ombygging med ekstra innganger for å skille forskjellige pasientgrupper som er akutte syke, «vanlig syke» og de som skal testes. Dette har fungert bra.

Nesbyen Helsestasjon
Helsestasjonen har åpent mandag-fredag kl. 08:30-15:00
Helsestasjon for ungdom mandager kl. 15:00-17:00

Fysioterapien holder åpent. Timebestilling.

Elverhøy Helsetun og dementavdelingen 
Det er åpent for avtalte besøk.

 • Beboere kan motta besøk på rommet.
 • Maks 3 personer og i 2 timer.
 • Viktig å holde avstandsregelen på 1 meter.
 • Er det vær til det er det flott om man kommer seg ut og nyter hagen og/eller går/triller en tur.
 • Det må være minst én dags varsel.

Besøkstelefon for Elverhøy og dementavdelingen:
Tlf. 916 73 960
Telefontid kl. 12:00 - 14:00 på hverdager.

Vi ønsker å vite:

 • hvem som kommer på besøk
 • når besøket kommer
 • hvor dere skal treffes (ute eller inne på rommet til beboeren).

Du får mer praktisk info pr telefon når du avtaler besøket.
Det er åpent for besøk hver dag mellom kl. 11:00 - 19:00

Du kan ikke komme på besøk om du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis du er usikker på om du er syk, ber vi deg å utsette besøket.

Dagsentrene har åpnet
Det er begrenset åpning og en annen drift enn før for å kunne overholde smittevernreglene. Det deles inn i små grupper som kommer hver sine dager.

Gjelder for:
Dagsenteret PU «Elvebruset»
Dagsenteret for psykisk helse
Dagsenteret for demente
Dagsenteret for eldre

Avlastning på Elverhøy
De som skal på avlastning kommer inn på isolert rom og blir testet for Korona. De må vente på testsvar før de får være ute i avdelingen.

Er du helsepersonell?

I forbindelse med den pågående korona-situasjonen vil Nesbyen kommune kartlegge den uutnyttede helsepersonellkapasiteten i kommunen.

Er du student innen helsefag? Har du tidligere jobbet som helsepersonell? Har du formell kompetanse og/eller praktisk erfaring innen helsefag? Kan du bidra?

Kontakt Magni Kjellesvik Grote på e-post magni.kjellesvik-grote@nesbyen.kommune.no

Kommunehuset

Kommunehuset er stengt for besøkende.

Servicetorget vil være tilgjengelig på telefon 32 06 83 00, mandag til fredag kl. 08:30 - 15:00.
Det kan sendes mail til postmottak@nesbyen.kommune.no

Politiske møter

Møter gjennomføres enten med fysisk oppmøte eller digitalt som teams møte.

Se detaljer i møtekalenderen

Mistanke om smitte?

Hvis du mistenker at du er smittet av koronavirus så anbefaler vi at du følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet. Disse retningslinjene gjelder i Nesbyen kommune på lik linje med resten av landet.

Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet

Testing og prøvesvar

Det er lav terskel for å ta test lokalt her i Nesbyen. Ring legekontoret, så gjør dere avtale.

Kommer man fra utlandet, anbefales det å la seg teste når man lander.

Bør jeg teste meg

Du bør teste deg hvis du

 • har symptomer på koronavirus
 • har vært i utlandet, i røde land/regioner
 • har vært i nær kontakt med noen som har påvist korona

Har symptomer på koronavirus
Har du fått akutt luftveisinfeksjon eller har symptomer på koronavirus, bestill test. De vanligste symptomene på koronavirus er feber, hoste, tungpustethet og tap av smak- eller luktesans. Du kan ha koronavirus, også med andre eller ingen symptomer.  Se oversikt over symptomer på koronaviruset (fhi.no).

Har vært i utlandet
Har du vært i land eller region med høy smittespredning (røde land/regioner) de siste 10 dagene, bestill test. Se hvor mye smitte det er i ulike land og områder.
Har du vært i land eller region med med lav smittespredning (gule land/regioner) og er symptomfri, trenger du ikke å være i karantene eller teste deg.

Har vært i nær kontakt med noen som har påvist korona
Smittevernteamet vil ringe deg for å avtale testing. Se definisjon av nærkontakt (fhi.no).

Bestill koronatest

Du kan bestille time til deg selv og dine barn under 18 år.

Ring legekontoret tlf. 32 06 83 80 hverdager kl. 08.30-12.00 og 13.00-15.30

Du må holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med fram til du er symptomfri og har fått negativt prøvesvar.

 • Jobber du med pasienter? Kontakt din arbeidsgiver for å avtale test.
Slik foregår testen

Vi tar prøver fra hals og nese. Prøvene viser om du har koronavirus.
Resultatet er som regel klart om 1-4 døgn.

Pris
Det er gratis å ta testen. 

Karantene og isolasjon

Er du syk skal du holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med, til du er symptomfri og har fått negativt prøvesvar.

Har du vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus eller vært i røde land eller regioner, skal du være i karantene i 10 døgn uansett om du ikke har blitt koronatestet eller du har fått et negativt prøvesvar. Du er selv ansvarlig for å opprettholde karantenereglene.

Les mer om karantene og hva du skal gjøre etter du har tatt koronatesten.

Smittesporing

Det settes inn store ressurser på smittesporing, og det er etablert ett smittesporingsteam i Nesbyen kommune og ett interkommunalt smittesporingsteam i Hallingdal

Smittesporing er et møysommelig men viktig arbeid – en av pilarene i smittevernet vårt.

Smittesporing – prosedyre

Om en person blir smittet av koronavirus, settes det i gang et omfattende smittesporingsarbeid. En smittesporer snakker direkte med personen som er smittet.

Man kartlegger aktiviteter, bevegelser og personer den smittede har vært i kontakt med, for å identifisere hvor vedkommende kan ha blitt smittet og personer vedkommende selv kan ha smittet. Dette kalles nærkontakter. Alle som har vært i nærheten (under to meter) av den smittede personen i mer enn 15 minutter de siste 48 timene før personen fikk symptomer, skal kontaktes og gis oppfølging.   Disse ringes opp av en smittesporer som gir råd om smittevern og hvordan man skal forholde seg i karantene. Den eller de som tester positivt, blir fulgt opp av egen fastlege.

ReMin – et digitalt verktøy

Kommunen har tatt i bruk et eget digitalt verktøy (ReMin) som bidrar til et mer effektivt og systematisk sporingsarbeid.  For mer informasjon om hva som registreres i ReMin se vedlagte personvernerklæring.

Personvernerklæring Remin smittesporing.pdf

Reiseråd

Unngå unødvendige reiser, også innenlands.

Smittevernråd ved reiser innenlands: https://www.fhi.no/nyheter/2020/smittevernrad-ved-reiser-innenlands/

Kan jeg reise på hytta?

Det er ikke noe forbud mot å reise på hytta. Det er opp til hver enkelt å vurdere om de kan reise eller ikke.
Følge smittevernreglene og ikke utvide omgangskretsen din. Hovedregelen er fremdeles at vi skal begrense sosial kontakt.
Dersom du trenger å handle i Nesbyen når du er på hytta, oppfordrer vi til at kun 1 fra husstanden tar seg av handlingen for å holde avstand og unngå trengsel i butikkene.

Hva om du blir syk på hytta?

Ikke dra på hytta eller camping når du er syk.
Får du lette symptomer på luftveisinfeksjon når du er på hytta eller camping, ta kontakt med lokal legevakt på tlf. 116 117.
Her kan du få råd og testes.

Blir du syk, bes du om å reise hjem.
Nesbyen kommune ønsker ikke at man blir på hytta i «egenisolasjon» hvis man blir syk. Dette er i tråd med nasjonale kjøreregler.

Vi oppfordrer alle om å bruke sunn fornuft, og ikke ta unødvendige sjanser som kan føre til at du trenger hjelp fra helsevesenet eller redningstjenesten.

Reiser utenlands

Informasjon finnes her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Mat og drikke

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Mat med og uten emballasje skal være trygt ifølge Mattilsynet. Kommunelegen i Nesbyen mener likevel det kan være lurt å kjøpe emballerte matvarer som et føre-var-prinsipp.
Se nærmere info på www.mattilsynet.no

Barnehage

Viktig informasjon til barnehageforeldre

Barnehagene i Nesbyen er på gult nivå per 15.11.20 og har åpningstid fra 7.30 til 16.30 (Vedtektsfestet åpningstid).

Det er trygt for barn å gå i barnehagen
Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

For å begrense smitte er det satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. De ansatte er ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Det er viktig at alle gjør en innsats og følger smittevernrådene. I barnehagen er vi spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold i barnehagen
 • vaske leker jevnlig
 • være ekstra mye ute med barna
 • fordele leken inne og ute mellom gruppene
 • gjennomføre måltider med god avstand til hverandre
 • begrense foreldres nærvær inne i barnehagen
 • ha tett dialog med kommunens smittevernlege om rutiner og tiltak

Barnehagen skal gi omsorg til barna.
De ansatte skal ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er viktig for barna.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra
Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen.
Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere ikke levere barnet i barnehagen.
Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre, og barnet vil da være på eget rom sammen med en voksen inntil det blir hentet.

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen
I garderoben kan det kun være to foreldre om gangen.

Ikke ta med leker/ting hjemmefra
Barna skal ikke ta med egne leker eller ting hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Håndvask og smittevernregler er like viktig hjemme som i barnehagen.
Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Mat og drikke
Barna tar med mat til to måltider, samt drikkeflaske. Drikkeflaska sendes hjem hver dag og må vaskes hjemme, helst daglig. Det blir servert melk og frukt i barnehagen. Ingen smøremåltid så lenge barnehagene er på gult nivå.

Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

https://www.fhi.no/globalassets/bilder/korona/2020-09-28-covid-19-forenklet-flytskjema-barn.pdf

Betaling for plass i barnehagen

Søknad om redusert betaling
Dersom foresatte har fått redusert inntekt som følge av koronapandemien er det mulig å søke om redusert pris. Dette gjøres på ordinær måte.

Mer informasjon om hvordan du søker redusert foreldrebetaling finner du her.

Ekstra omsorgsdager
Regjeringa har lagt til rette for fleksible ordninger dersom barnehager må stenge på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom barnehagen må stenge, har foreldre rett til omsorgspenger. Det gjelder også når enkelte avdelinger blir satt i karantene.

Regjeringa har utvida retten til omsorgsdager for foresatte til barn under 12 år.

Dersom omsorgskvoten er brukt opp, gjelder følgende:
Foresatte ber barnehagen om å bekrefte at barnehagen/avdelinga er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig. Denne bekreftelsen skal foresatte levere til arbeidsgiver. Deretter vil arbeidsgiver betale pengene på forskudd og kreve refusjon fra Folketrygden.

Se mer informasjon her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rett-til-omsorgsdager-ved-lokale-utbrudd/id2741415/
https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

Info om barnehage
Vanlige hygieneråd må følges, se her for mer informasjon

Kultur

Kulturadministrasjonen er i drift. Spørsmål og henvendelser kan rettes til tjenesteleder for kultur Tor-Even Lysfjord, e-post tor-even.lysfjord@nesbyen.kommune.no, telefon 920 35 358.

Nesbyen bibliotek er åpen og tilbyr nå utlån av bøker, lydbøker, tidsskrifter og filmer. Vi tilbyr også innlån fra andre bibliotek. For nye åpningstider og regler, se www.hallingdalsbiblioteka.no/nes-folkebibliotek

Kino/Kulturhus
Nesbyen kino er åpnet

Utlånsbua
Utlånsbua er åpen. For mer informasjon

Ungdomsklubb Mortensløkka ungdomshus/Sollys
Ungdomsklubben er åpnet

Nesbyen & Flå kulturskole
Kulturskolen er åpen, på gult nivå.

Kulturskolens smittevernrutiner finner du her

Spørsmål og henvendelser kan rettes til avdelingsleder Arild Rønsen, e-post arild.ronsen@nesbyen.kommune.no, telefon 901 55 173

Svømmehall/badstue
Nesbyen svømmehall er stengt.
Les mer her

Nesbyen idrettshall
Idrettshallen er åpen for breddeidrett for de under 20 år.
Les mer på Nesbyen idrettslag sin nettside: http://www.nesbyenil.no

Kirken

Kirkekontoret er stengt for publikum, men vil være betjent som vanlig på telefon 32 06 85 10 (dagtid mandag-torsdag), 905 54 781 (fredag samt kveld og helg) og på e-post post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no.

Hjemmesiden til Den norske kirke www.kirken.no inneholder også mye stoff om den aktuelle situasjonen for kirken sin del. bl.a med henvisninger til gudstjenester m.m. på nett.

Nav

Nav-kontoret er stengt, men besvarer tlf: 55 55 33 33 mellom 08:00 - 15:30.

Servicetilbud

 • Nesbyen Taxi - All skole og pasientkjøring (syke transport) gjennomføres som normalt hele døgnet. Den alminnelige persontransporten er stengt ned i tidsperioden 21.00 - 08.00.
 • Serveringsbedriftene har åpent, men kommuneoverlegen anmoder om å begrense antall besøkende og ha avstand på minst en meter mellom bordene. De har føringer fra myndighetene på hvordan de kan drive.
 • Overnattingsbedriftene har åpent. De har føringer fra myndighetene på hvordan de kan drive.
 • Campingplassene har åpent. De har føringer fra myndighetene på hvordan de kan drive.
 • Butikkene i Nesbyen holder åpent, så husk å bruke de og støtte lokalt.
 • Skue Sparebank er stengt for kundebesøk. Besøk kun etter avtale.