Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus i Nesbyen

Nesbyen kommune har en kriseledelse som møtes hyppig for å koordinere arbeidet med å håndtere og forebygge coronasmitte.

Nesbyen kommune følger nasjonale regler og anbefalinger. Du kan lese mer om disse reglene og anbefalingene her: Koronaviruset – Oversikt over regler og anbefalinger - helsenorge.no 
Det kan forekomme lokale bestemmelser innenfor enkelte områder. 

Siste nytt

(sist oppdatert 14.01.2022 kl. 17:35)

 • Nye nasjonale regler og anbefalinger finner du her https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/
 • Du skal være hjemme fra barnehagen, skolen og jobb når:

  • Du opplever eks. tett eller rennende nese, hoste, vond hals, feber, tap av lukt og smaksans
             * I dette tilfellet skal du ta en hurtigtest eller bestille test på det kommunale testsenteret
               (ringe legekontoret for å bestille)
  • Du har fått negativ hurtigtest, men har symptomer.
  • Du venter svar på pcr-test.

  Det er viktig at folk ikke møter opp i barnehage, på skole og på jobb med symptomer på luftveissykdom.

 • NÅR MAN HAR TATT EN PCR TEST (i teltet ved legesenteret) SKAL MAN VÆRE I KARANTENE TIL SVARET PÅ TESTEN FORELIGGER.
  Det er også viktig at man holder avstand til andre i hjemmet og er spesielt nøye med hygiene overfor andre i hjemmet, mens man venter på svar på pcr-test.
  I Nesbyen anbefales også nære hustandsmedlemmer å holde seg hjemme i påvente av hverandres testsvar. Les om karantene og isolasjon her https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

 • Ikke dra på hytta når du er syk, i karantene, ventekarantene eller isolasjon.
  Blir du syk, satt i karantene, ventekarantene eller isolasjon mens du er på hytta eller på besøk i Nesbyen, skal du reise hjem.

 • Beskjed til alle hytteeiere og besøkende i hytter og hus i Nesbyen:
  Statsforvalteren melder at det er mangel på hurtigtester/selvtester slik at det ikke gis tilstrekkelig med selvtester ut i kommunene til å dekke behovet for at kommune kan tilby dette til fritidsbeboere. 

          Ved behov for hurtigtester kontakt apoteket.

 • Det er anbefalt for kommunens innbyggerne å teste seg på kommunalt testsenter ved symptomer på koronasykdom.
  For timebestilling, se under "testing og prøvesvar".

 • Hvis du sitter i isolasjon eller karantene og ikke har noen som kan handle matvarer for deg kan du lese om hvordan du kan få hjelp her.  
 • Det gjøres mange skjønnsmessige vurderinger for å forebygge koronasmitte. Kommunelegen og kriseledelsen har valgt å praktisere regelverket strengt, og har erfart at dette har gitt relativt lavt antall koronasyke i kommunen.

Antall smittede

Antall smittede i Nesbyen kommune 
Status pr. 16.01.22

Antall smittede i isolasjon 13
Totalt antall smittede fra mars 2020 125

Det er svært viktig at alle er oppmerksom på symptomer i forhold til luftveisinfeksjoner.

Omikron-varianten er registrert i flere tilfeller her i Nesbyen. 

NB! Hold avstand, bruk munnbind og praktiserer hygienereglene nøye hver dag.

Vaksinering

Alle som er folkeregistrerte i Nesbyen får tilbud om vaksine.

Koronavaksine - dose 1, 2 eller 3

Ta kontakt med vaksinetelefonen – tlf. 40 40 82 28 – hverdager mellom kl. 11-13 hvis:

 • Du er uvaksinert og ønsker å starte på koronavaksinasjonsprogrammet.
 • Du har fått første dose og vegrer deg for videre vaksinasjon av ulike grunner.
 • Du har fått første dose og er usikker på når du skal ha den neste.
 • Du har hatt korona og er usikker på vaksinasjonen framover.
 • Du ønsker tredje dose, og det har gått minimum 20 uker siden dose 2.

Info om vaksinering i Nesbyen kommune

Mistanke om smitte?

Hvis du mistenker at du er smittet av koronavirus så anbefaler vi at du følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet. Disse retningslinjene gjelder i Nesbyen kommune på lik linje med resten av landet.

Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet

Testing og prøvesvar

Det er lav terskel for innbyggerne i kommunen å ta test lokalt her i Nesbyen. Ring legekontoret, så gjør dere avtale.

Kommer man fra utlandet. Les reglene her

Bør jeg teste meg

Du bør teste deg hvis du

 • har symptomer på koronavirus
 • er nærkontakt med noen som har påvist korona

Har symptomer på koronavirus
Har du fått akutt luftveisinfeksjon eller har symptomer på koronavirus, bestill test. De vanligste symptomene på koronavirus er feber, hoste, tungpustethet og tap av smak- eller luktesans. Du kan ha koronavirus, også med andre eller ingen symptomer.  Se oversikt over symptomer på koronaviruset (fhi.no).

Har vært i nærkontakt med noen som har påvist korona Se definisjon av nærkontakt (fhi.no).

 

Bestill koronatest

Du kan bestille time til deg selv og dine barn under 18 år.
Er du over 16 år kan du bestille time selv. 

Ring legekontoret tlf. 32 06 83 80 hverdager kl. 08.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30

Du må holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med fram til du er symptomfri og har fått negativt prøvesvar.

 • Jobber du med pasienter? Kontakt din arbeidsgiver for å avtale test.
Slik foregår testen

Vi tar prøver fra hals og nese. Prøvene viser om du har koronavirus.
Resultatet er som regel klart om 1-2 døgn.

Pris
Det er gratis å ta testen. 

Karantene og isolasjon

Er du syk skal du holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med, til du er symptomfri og har fått negativt prøvesvar.

I Nesbyen Kommune blir alle positive prøvesvar på Covid-19 behandlet som om det er Omikronvarianten. 

Du er selv ansvarlig for å opprettholde karantenereglene.

Les mer om karantene og hva du skal gjøre etter du har tatt koronatesten.

Smittesporing

Smittesporing og testing har stått sentralt i den norske covid-19-strategien. Økningen i nye tilfeller, sammen med introduksjonen av omikronvarianten øker igjen fokuset på smittesporingsarbeidet. 
Det ligger også et personlig ansvar hos den som er smitta. Denne skal varsle sine nære om at han/hun er smitta.  

Smittesporing – prosedyre

Om en person blir smittet av koronavirus, og som gjør det nødvendig at det regionale smittesporingsteamet kobles inn, settes det i gang et omfattende smittesporingsarbeid. En smittesporer snakker direkte med personen som er smittet.

Man kartlegger aktiviteter, bevegelser og personer den smittede har vært i kontakt med, for å identifisere hvor vedkommende kan ha blitt smittet og personer vedkommende selv kan ha smittet. Dette kalles nærkontakter. Alle som har vært i nærheten (under to meter) av den smittede personen i mer enn 15 minutter de siste 48 timene før personen fikk symptomer, skal kontaktes og gis oppfølging.   Disse ringes opp av en smittesporer som gir råd om smittevern og hvordan man skal forholde seg i karantene. Den eller de som tester positivt, blir fulgt opp av egen fastlege.

ReMin – et digitalt verktøy

Kommunen har tatt i bruk et eget digitalt verktøy (ReMin) som bidrar til et mer effektivt og systematisk sporingsarbeid.  For mer informasjon om hva som registreres i ReMin se vedlagte personvernerklæring.

Personvernerklæring Remin smittesporing.pdf

Reiseråd

Alle reiser innenlands kan gjennomføres.

Kan jeg reise på hytta?

Det er ikke forbud mot å reise på hytta, men:

 • Ikke dra på hytta eller camping når du er syk, i karantene, ventekarantene eller isolasjon.
 • Dersom du blir syk eller satt i karantene/isolasjon mens du er på hytta eller på besøk, skal du reise hjem til din egen bolig.
 • Forsøk gjerne å handle på tider med liten trafikk.
 • Forsøk å bare sende en fra hver bil/husstand inn for å handle. 
 • Følg smittevernreglene. 

Vi oppfordrer alle til å bruke sunn fornuft, og ikke ta unødvendige sjanser som kan føre til at du trenger hjelp ved koronasykdom fra helsevesenet eller redningstjenesten i hyttekommunen.

Reiser utenlands

Informasjon finnes her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Helse- og omsorgstjenester

Nesbyen legesenter
Legekontoret tlf 32 06 83 80 (mandag - fredag kl. 08:00 - 12:00 og 13:00 - 15:30)   
Laben har åpent kl. 08:30 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Nesbyen Helsestasjon
Helsestasjonen har åpent mandag-fredag kl. 08:30 - 15:00
Helsestasjon for ungdom mandager kl. 15:00 - 17:00

Fysioterapien holder åpent. Timebestilling.

Elverhøy Helsetun og dementavdelingen 

Vi opprettholder reglene som er praktisert til nå:

 • Det er åpnet for besøk uten først å gjøre avtale 
 • Vi har åpent for besøk fra kl. 10:30 til 14:30 og kl. 16:30 til 19:00 alle dager.
 • De som kommer på besøk må overholde hygieneregler med bruk av håndsprit ved inngangen.
 • Det er pålagt å bruke munnbind i fellesområder. 
 • Besøkende må ringe aktuell avdeling når de kommer på besøk. Telefonnummer står ved inngangen 
 • Besøkende skal vente ute til de blir møtt av personell fra avdelingen.
 • Det skal ikke være mer enn tre besøkende inne på boligen/rommet samtidig.
 • Personer fra «røde» områder eller område med stort smittepress, skal fortsatt ikke reise på besøk, og skal derfor heller ikke komme på besøk til boliger /institusjoner for eldre.
 • Personer som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke komme på besøk. Ved usikkerhet skal besøket utsettes. Ved spørsmål kan avdelingen kontaktes på dagtid på hverdager. 
 • Er det vær til det, er det flott om man kommer seg ut og nyter hagen og/eller går/triller en tur.
 • Det skal føres protokoll for alle besøkende.

Dagsentrene er åpne.
Dagsenteret PU «Elvebruset»
Dagsenteret for psykisk helse
Dagsenteret for demente
Dagsenteret for eldre

Barnehage og skole

Det er fortsatt koronasmitte i samfunnet. Barn og unge skal derfor fortsatt følge de generelle smittevernrådene om å holde hendene rene og ikke gå på skolen, SFO eller i barnehagen når man har symptomer på sykdom/er syk. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg. Ytterligere smitteverntiltak avgjøres av kommuneoverlegen (smittevernmyndighet).

Kommunen sørger for god hygiene i barnehagene og skolene ved godt renhold og god hoste-/håndhygiene.

Regjeringen har gjort unntak fra fraværsreglene i skole som gjelder for hele skoleåret 2021 - 2022. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever i grunnskolen må likevel legge fram bekreftelse om fraværet fra en forelder. Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, testing/karantene eller isolasjon. Ved luftveissymptomer og sykdomsfølelse oppfordres elevene til testing. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, vil fraværet ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole og det unntas fraværsgrensen.

Vi håper at alle fortsatt blir med på denne dugnaden til vårt felles beste!

 
Kultur

Kulturadministrasjonen er i drift. Spørsmål og henvendelser kan rettes til tjenesteleder for kultur Tor-Even Lysfjord, e-post tor-even.lysfjord@nesbyen.kommune.no, telefon 920 35 358.

Nesbyen bibliotek er åpen i Embetsgarden.

Kino/Kulturhus
Nesbyen kino er stengt.

Utlånsbua
Utlånsbua er åpen. 

Mortensløkka ungdomshus
I samråd med kommuneoverlegen har kulturenheten bestemt at junior- og ungdomsklubben ved Mortensløkka ungdomshus er stengt til og med fredag 14. januar. 

Nesbyen & Flå kulturskole
Kulturskolen er i drift for individuell undervisning for elever under 20 år, og for gruppeundervisning der det ikke er blanding av kohorter. Øvrige tilbud er stengt.

Svømmehall/badstue
Nesbyen svømmehall er stengt.
Les mer her

Behandlingsbassenget på Elverhøy er stengt for alle, foreløpig frem til 15.januar 2022. Dette gjelder også behandlingsbading. 

Nesbyen idrettshall

Idrettshallen er åpen for innbyggerne i Nesbyen, men garderobene er stengt til og med fredag 14. januar. 
Les mer på Nesbyen idrettslag sin nettside: http://www.nesbyenil.no

Kommunehuset

Kommunehuset er stengt for besøkende, foreløpig til og med fredag 14. januar 2022.   
Servicetorget: åpen telefon mandag til fredag kl. 08:30 - 15:00.  Tlf. 32 06 83 00, e-post: postmottak@nesbyen.kommune.no

Politiske møter

Møter gjennomføres så langt det lar seg gjøre på teams.

Se detaljer i møtekalenderen

Kontaktinfo

Vaksinetelefonen: 40 40 82 28

For spørsmål rundt koronavaksinasjon og bestilling av time. 

Informasjonstelefon for korona: 815 55 015

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015. Åpen hverdager 08:00 - 15:30.

Nesbyen legesenter: 32 06 83 80

Åpent hverdager 08:00 - 15:30 (stengt mellom kl 12:00 - 13:00 hver dag)

Legevakt: 116 117

Barn og ungdom: 116 111

Redd Barna har en alarm-telefon for barn og unge. De kan også kontaktes på e-post alarm@116111.no eller sms 417 16 111.

Vakttelefon psykisk helse: 409 09 296

Nyttige infolinker

Følg med på nettsidene til folkehelseinstituttet. Disse oppdateres kontinuerlig med mye nyttig informasjon. Hvis du ikke finner svar på fhi.no, så kan du ringe informasjonstelefonen for korona (se telefonnummer under kontaktinfo på denne siden).

Les mer om hvordan du forebygger smitte:
https://www.fhi.no/publ/plakat/koronavirus---8-steg-for-a-forebygge-smitte/

Informasjon finnes også på www.helsenorge/koronavirus

For information in English

Mental helse

Oversikt over ulike tilbud til våre målgrupper under pandemien

Redd Barna
https://www.reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp

Mental helse ung – hjelpetelefon
https://mentalhelseungdom.no/fa-hjelp/

Mental helse foreldre
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

Fosterhjemsforeningen
Inviterer til spørsmål og erfaringer knyttet til pandemien
https://www.fosterhjemsforening.no/problemer-i-dagens-unntakssituasjon-2/

Barn av rusmisbrukere
Chat tjeneste for barn
https://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk

Nav

Nav-kontoret i Nesbyen (Rukkedalsvegen 46) er midlertidig stengt for besøkende pga Korona. 
Nav besvarer telefoner hver dag mellom 08:00 - 15:30 på tlf 55 55 33 33. 

Kirken

For informasjon om hvor mange som kan delta i kirkelige handlinger og når kirken er åpen, se www.neskirke.no

Servicetilbud

Nesbyen Taxi - All skole og pasientkjøring (syke transport) gjennomføres som normalt hele døgnet. Den alminnelige persontransporten er åpen mellom kl 08:00 - 22:00 (søn - tors) og kl 08:00 - 24:00 (fre + lør). Det er påbud med bruk av munnbind.    

Overnattingsbedriftene har åpent. 

Campingplassene har åpent.

Serveringsbedrifter har åpent. Matservering ved bordene. Registrering av gjester. Skjenkestopp.