Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus i Nesbyen

Nesbyen kommune har en kriseledelse som møtes hyppig for å koordinere arbeidet med å håndtere og forebygge coronasmitte.
Vi følger nasjonale føringer, men det kan også forekomme lokale bestemmelser innenfor enkelte områder. 

Siste nytt

Siste nytt (sist oppdatert 30.07.2021 kl. 16:20)

Elverhøy Helsetun - besøksregler
Gjeldende besøksregler for Elverhøy og Sagtomta

Generelt
Nesbyen følger nasjonale regler og anbefalinger. Du kan lese mer om disse reglene og anbefalingene her: Koronaviruset – Oversikt over regler og anbefalinger - helsenorge.no eller her: Oversikt over nasjonale tiltak - regjeringen.no

Dette gjelder i Nesbyen kommune:

 • Barnehager har ordinær drift (med skjerpede smittevernregler). Munnbind anbefales ved henting og levering av barn.
 • Utlånsbua er åpen. Det avgrenses til en og en kohort inne av gangen. Munnbind anbefales. 
 • Kino/kulturhus har antallsbegrensning på maksimum 40 per forestilling/arrangement. Anbefaler munnbind der det kan oppstå trengsel
 • Serveringsbedrifter kan holde åpent og servere alkohol. Innslipps-stopp fra kl. 24:00. Krav om registrering av gjester. 

Vaksinering

Alle som er folkeregistrerte i Nesbyen får tilbud om vaksine.

Info om vaksinering i Nesbyen kommune

Antall smittede

Antall smittede i Nesbyen kommune 
Status pr. 30.07.

Antall smittede i isolasjon 0
Totalt antall smittede fra mars 2020 30

Det er viktig at alle praktiserer smittevernreglene nøye hver dag.

Nyttig info

Følg med på nettsidene til folkehelseinstituttet. Disse oppdateres kontinuerlig med mye nyttig informasjon. Hvis du ikke finner svar på fhi.no, så kan du ringe informasjonstelefonen for korona (se telefonnummer under kontaktinfo på denne siden).

Les mer om hvordan du forebygger smitte:
https://www.fhi.no/publ/plakat/koronavirus---8-steg-for-a-forebygge-smitte/

Informasjon finnes også på www.helsenorge/koronavirus

Råd for hvordan jeg skal opptre finner du her:
https://www.fhi.no/nyheter/2020/fhi-presiserer-rad-om-sosial-distansering/

https://www.fhi.no/publ/plakat/litt-mye-eller-helt-avstand/

Sentrale forskrifter og lokale forskrifter knyttet til corona-viruset:
https://lovdata.no/artikkel/oversikt_ny_regulering_knytt_til_koronaviruset/2669

For information in English

Kontaktinfo

Vaksinetelefonen: 40 40 82 28

Åpen tirsdag-torsdag kl 11-13.
For spørsmål rundt koronavaksinasjon. Du ringer ikke hit for å bestille time til vaksinasjon. Man blir oppringt fra kommunen etter prioriterte lister for å avtale tidspunkt for vaksinasjon med den enkelte.

Informasjonstelefon for korona: 815 55 015

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015. Åpen hverdager 08:00 - 18:00. I helg 10:00 - 16:00.

Nesbyen legesenter: 32 06 83 80

All kontakt med legesenteret skal være pr telefon. Oppmøte kun etter avtale. Gjelder også de som har timeavtale.

Legevakt: 116 117
Barn og ungdom: 116 111

Redd Barna har en alarm-telefon for barn og unge. De kan også kontaktes på e-post alarm@116111.no eller sms 417 16 111.

Vakttelefon psykisk helse: 409 09 296

Mental helse

Oversikt over ulike tilbud til våre målgrupper under pandemien

Redd Barna
https://www.reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp

Mental helse ung – hjelpetelefon
https://mentalhelseungdom.no/trenger-du-noen-a-snakke-med/

Mental helse foreldre
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

Fosterhjemsforeningen
Inviterer til spørsmål og erfaringer knyttet til pandemien
https://www.fosterhjemsforening.no/problemer-i-dagens-unntakssituasjon-2/

Organisasjonen for barnevernsforeldre
Arrangerer digitale møter for foreldre med barn med tiltak i barnevernet
https://barnevernsforeldrene.no/digitalt-mote-for-foreldre-19-3/

Barn av rusmisbrukere
Chat tjeneste for barn
https://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk

Helse- og omsorgstjenester

Nesbyen legesenter
Legekontoret tlf 32 06 83 80 (mandag - fredag kl. 08:00 - 12:00 og 13:00 - 15:30)   
Laben har åpent kl. 08:30 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Nesbyen Helsestasjon
Helsestasjonen har åpent mandag-fredag kl. 08:30 - 15:00
Helsestasjon for ungdom mandager kl. 15:00 - 17:00

Fysioterapien holder åpent. Timebestilling.

Elverhøy Helsetun og dementavdelingen 

 • Det er åpnet for besøk uten først å gjøre avtale 
 • Vi har åpent for besøk fra kl. 10:30 til 14:30 og kl. 16:30 til 19:00 alle dager.
 • De som kommer på besøk må overholde smittevernregler med munnbind og håndsprit ved inngangen.
 • Besøkende må ringe aktuell avdeling når de kommer på besøk. Telefonnummer står ved inngangen (OBS! Nytt telefonnummer for korttidsavdelingen: 99287935).
 • Besøkende skal vente ute til de blir møtt av personell fra avdelingen.
 • Det skal ikke være mer enn tre besøkende inne på boligen/rommet samtidig.
 • Personer fra «røde» områder eller område med stort smittepress, skal fortsatt ikke reise på besøk, og skal derfor heller ikke komme på besøk til boliger /institusjoner for eldre.
 • Personer som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke komme på besøk. Ved usikkerhet skal besøket utsettes. Ved spørsmål kan avdelingen kontaktes på dagtid på hverdager. 
 • Er det vær til det, er det flott om man kommer seg ut og nyter hagen og/eller går/triller en tur.
 • En-to nærkontakter kan gi fullvaksinert beboer en klem
 • Nærkontakter kan ta fullvaksinert beboer med hjem.
  Nasjonale retningslinjer i fht smittevern må ivaretas.
 • Det skal føres protokoll for alle besøkende.

Dagsentrene er åpne.
Dagsenteret PU «Elvebruset»
Dagsenteret for psykisk helse
Dagsenteret for demente
Dagsenteret for eldre

Avlastning på Elverhøy og Sagtomta
De som skal på avlastning kommer inn på isolert rom og blir testet for Korona. De må vente på testsvar før de får være ute i avdelingen.

Kommunehuset

Kommunehuset er åpent for besøkende, mandag til fredag kl. 08:30 - 15:00
Servicetorget: tlf. 32 06 83 00, e-post: postmottak@nesbyen.kommune.no

Politiske møter

Møter gjennomføres enten med fysisk oppmøte eller digitalt som teams møte.

Se detaljer i møtekalenderen

Mistanke om smitte?

Hvis du mistenker at du er smittet av koronavirus så anbefaler vi at du følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet. Disse retningslinjene gjelder i Nesbyen kommune på lik linje med resten av landet.

Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet

Testing og prøvesvar

Det er lav terskel for å ta test lokalt her i Nesbyen. Ring legekontoret, så gjør dere avtale.

Kommer man fra utlandet. Les reglene her

Bør jeg teste meg

Du bør teste deg hvis du

 • har symptomer på koronavirus
 • har vært i utlandet, i røde land/regioner
 • har vært i nær kontakt med noen som har påvist korona

Har symptomer på koronavirus
Har du fått akutt luftveisinfeksjon eller har symptomer på koronavirus, bestill test. De vanligste symptomene på koronavirus er feber, hoste, tungpustethet og tap av smak- eller luktesans. Du kan ha koronavirus, også med andre eller ingen symptomer.  Se oversikt over symptomer på koronaviruset (fhi.no).

Har vært i utlandet
Har du vært i land eller region med høy smittespredning (røde land/regioner) de siste 10 dagene, bestill test. Se hvor mye smitte det er i ulike land og områder.
Har du vært i land eller region med med lav smittespredning (gule land/regioner) og er symptomfri, trenger du ikke å være i karantene eller teste deg.

Har vært i nær kontakt med noen som har påvist korona
Smittevernteamet vil ringe deg for å avtale testing. Se definisjon av nærkontakt (fhi.no).

Bestill koronatest

Du kan bestille time til deg selv og dine barn under 18 år.

Ring legekontoret tlf. 32 06 83 80 hverdager kl. 08.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30

Du må holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med fram til du er symptomfri og har fått negativt prøvesvar.

 • Jobber du med pasienter? Kontakt din arbeidsgiver for å avtale test.
Slik foregår testen

Vi tar prøver fra hals og nese. Prøvene viser om du har koronavirus.
Resultatet er som regel klart om 1-4 døgn.

Pris
Det er gratis å ta testen. 

Karantene og isolasjon

Er du syk skal du holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med, til du er symptomfri og har fått negativt prøvesvar.

Har du vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus eller vært i røde land eller regioner, skal du være i karantene i 10 døgn uansett om du ikke har blitt koronatestet eller du har fått et negativt prøvesvar. Du er selv ansvarlig for å opprettholde karantenereglene.

Les mer om karantene og hva du skal gjøre etter du har tatt koronatesten.

Smittesporing

Det settes inn store ressurser på smittesporing, og det er etablert ett smittesporingsteam i Nesbyen kommune og ett interkommunalt smittesporingsteam i Hallingdal

Smittesporing er et møysommelig men viktig arbeid – en av pilarene i smittevernet vårt.

Smittesporing – prosedyre

Om en person blir smittet av koronavirus, settes det i gang et omfattende smittesporingsarbeid. En smittesporer snakker direkte med personen som er smittet.

Man kartlegger aktiviteter, bevegelser og personer den smittede har vært i kontakt med, for å identifisere hvor vedkommende kan ha blitt smittet og personer vedkommende selv kan ha smittet. Dette kalles nærkontakter. Alle som har vært i nærheten (under to meter) av den smittede personen i mer enn 15 minutter de siste 48 timene før personen fikk symptomer, skal kontaktes og gis oppfølging.   Disse ringes opp av en smittesporer som gir råd om smittevern og hvordan man skal forholde seg i karantene. Den eller de som tester positivt, blir fulgt opp av egen fastlege.

ReMin – et digitalt verktøy

Kommunen har tatt i bruk et eget digitalt verktøy (ReMin) som bidrar til et mer effektivt og systematisk sporingsarbeid.  For mer informasjon om hva som registreres i ReMin se vedlagte personvernerklæring.

Personvernerklæring Remin smittesporing.pdf

Reiseråd

Alle reiser innenlands kan gjennomføres.

Smittevernråd ved reiser innenlands: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/

Kan jeg reise på hytta?

Det er ikke forbud mot å reise på hytta, men det er nasjonale regler rundt dette.

 • Dersom man blir syk eller satt i karantene/isolasjon mens man er på hytta eller på besøk, skal man reise hjem til sin egen bolig.

Følg smittevernreglene.
Når du skal handle i matbutikkene i Nesbyen, oppfordrer vi til at kun 1 fra husstanden tar seg av handlingen for å holde avstand og unngå trengsel. Forsøk gjerne å handle på tider med liten trafikk. Anbefalt å benytte munnbind der man ikke kan holde avstand.

Hva om du blir syk på hytta?

Ikke dra på hytta eller camping når du er syk, i karantene, ventekarantene eller isolasjon.

Blir du syk, satt i karantene, ventekarantene eller isolasjon, skal du reise hjem.

Vi oppfordrer alle om å bruke sunn fornuft, og ikke ta unødvendige sjanser som kan føre til at du trenger hjelp fra helsevesenet eller redningstjenesten.

Reiser utenlands

Informasjon finnes her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Barnehage

Viktig informasjon til barnehageforeldre

Endring av tiltaksnivå fra gult til grønt nivå i barnehager på Nesbyen

Lokale smittevernmyndigheter har vurdert at barnehager i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen. Nasjonalt bestemt gult tiltaksnivå oppheves, og kommunene må selv vurdere smittestatus og hvilket tiltaksnivå som er riktig.

Barnehagene har gode beredskapsplaner for godt smittevern som raskt kan iverksettes ved behov for endring av tiltaksnivå. Det gjøres oppmerksom på at endring av tiltaksnivå kan skje på kort varsel.

I tråd med Kommuneoverlegen og Rådmann sin anbefaling 25.05.21, er det besluttet å gå over til grønt tiltaksnivå for barnehager i Nesbyen kommune fra og med tirsdag 01.06.21.

Barnehagene må fremdeles følge nasjonale retningslinjer når det gjelder gjennomføringer av foreldremøter, arrangementer og sommeravslutninger. Aktiviteter og arrangement utenfor barnehage-tid må følge regler for «Arrangementer, samlinger og aktiviteter – FHI» (se lenke under). Viktige punkter her er avstandskrav og antallsbegrensninger. Sommeravslutninger faller inn under de nasjonale retningslinjer for private sammenkomster på offentlig sted.

I tråd med regjeringen sin gjenåpningsplan vil det kunne komme justeringer på blant annet antallsbegrensninger. Mer informasjon finner du ved å trykke på linkene under:

Arrangementer, samlinger og aktiviteter - FHI                          

Oversikt over nasjonale tiltak - regjeringen.no

Gjeldende retningslinjer for barnehager ved grønt nivå:

 • Åpningstid 07.15 – 16.30.
 • Ordinær drift av barnehagen og vanlig organisering av avdelingene.
 • Normal barnehagehverdag.
 • Barnehagetilvenning kan gjennomføres i henhold til smittevernreglene.
 • Barn som er syke og de som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte i barnehagen.
 • Ekstra fokus på god hygiene og smittevern.
 • Avstandskravet for voksne er fortsatt en meter i alle sammenhenger.
 • Husk munnbind ved levering og henting inne dersom man ikke kan holde en meter avstand.
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte og foreldre (håndhilsning og klemming).
 • Fortsatt begrenset antall foreldre inne i garderoben.
 • Det oppfordres til mest mulig levering og henting ute.
 • Det blir fortsatt ikke smøremåltid i barnehagene. Melk og frukt blir servert som før.
Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

https://www.fhi.no/globalassets/bilder/korona/2020-09-28-covid-19-forenklet-flytskjema-barn.pdf

Betaling for plass i barnehagen

Søknad om redusert betaling
Dersom foresatte har fått redusert inntekt som følge av koronapandemien er det mulig å søke om redusert pris. Dette gjøres på ordinær måte.

Mer informasjon om hvordan du søker redusert foreldrebetaling finner du her.

Ekstra omsorgsdager
Regjeringa har lagt til rette for fleksible ordninger dersom barnehager må stenge på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom barnehagen må stenge, har foreldre rett til omsorgspenger. Det gjelder også når enkelte avdelinger blir satt i karantene.

Regjeringa har utvida retten til omsorgsdager for foresatte til barn under 12 år.

Dersom omsorgskvoten er brukt opp, gjelder følgende:
Foresatte ber barnehagen om å bekrefte at barnehagen/avdelinga er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig. Denne bekreftelsen skal foresatte levere til arbeidsgiver. Deretter vil arbeidsgiver betale pengene på forskudd og kreve refusjon fra Folketrygden.

Se mer informasjon her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rett-til-omsorgsdager-ved-lokale-utbrudd/id2741415/
https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

Info om barnehage
Vanlige hygieneråd må følges, se her for mer informasjon

Kultur

Kulturadministrasjonen er i drift. Spørsmål og henvendelser kan rettes til tjenesteleder for kultur Tor-Even Lysfjord, e-post tor-even.lysfjord@nesbyen.kommune.no, telefon 920 35 358.

Nesbyen bibliotek åpnet i Embetsgarden 1. juni

Kino/Kulturhus
Nesbyen kino er åpen. Anbefaling av munnbind der det kan oppstå trengsel.

Utlånsbua
Utlånsbua er åpen. Det avgrenses til en og en kohort inne av gangen. Munnbind anbefales.

Ungdomsklubb Mortensløkka ungdomshus
Ungdomsklubben er åpen.

Nesbyen & Flå kulturskole
Åpen for normal undervisning, men med skjerpede smittevernregler, for kulturskolens elever. Munnbind anbefales ved henting og levering av barn. Alle som møter til individuell undervisning plikter å sette seg inn i de innskjerpede smittevernrutinene som du finner her: 
Kulturskolens smittevernrutiner finner du her

Spørsmål og henvendelser kan rettes til avdelingsleder Arild Rønsen, epost arild.ronsen@nesbyen.kommune.no, telefon 901 55 173

Svømmehall/badstue
Nesbyen svømmehall er stengt.
Les mer her

Nesbyen idrettshall
Idrettshallen er åpen.
Les mer på Nesbyen idrettslag sin nettside: http://www.nesbyenil.no

Kirken

For informasjon om hvor mange som kan delta i kirkelige handlinger og når kirken er åpen, se www.neskirke.no

Kirkekontoret er stengt for publikum, men vil være betjent som vanlig på telefon 32 06 85 10 (dagtid mandag-torsdag), 905 54 781 (fredag samt kveld og helg) og på e-post post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no.

Hjemmesiden til Den norske kirke www.kirken.no inneholder også mye stoff om den aktuelle situasjonen for kirken sin del. bl.a med henvisninger til gudstjenester m.m. på nett.

Nav

Nav-kontoret i Nesbyen (Rukkedalsvegen 46) er åpent fredager mellom kl 10:00 - 14:00.
Nav besvarer telefoner hver dag mellom 08:00 - 15:30 på tlf 55 55 33 33. 

Servicetilbud

 • Nesbyen Taxi - All skole og pasientkjøring (syke transport) gjennomføres som normalt hele døgnet. Den alminnelige persontransporten er stengt ned i tidsperioden 21.00 - 08.00. Det er påbud med bruk av munnbind, men unntak av elever under 12 år.  
 • Overnattingsbedriftene har åpent. De har føringer fra myndighetene på hvordan de kan drive.
 • Campingplassene har åpent. De har føringer fra myndighetene på hvordan de kan drive.