Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Vaksinasjon mot korona

3. dose koronavaksine til personer med nedsatt immunforsvar

Dersom du har nedsatt immunforsvar eller går på immundempende medisiner, kan du nå få 3. dose koronavaksine.

Se kriterier fra FHI her

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Ta kontakt med vår vaksinetelefon 40 40 82 28 for å avtale tidspunkt.

Dersom du planlegger å ta influensavaksine, må det være et intervall på minimum 14 dager mellom disse vaksineringene.

Vaksinasjon mot korona

Alle over 18 år som ønsker koronavaksine, må registrere seg i vaksinasjons-kø.

Vaksinasjonskø forklaringsfilm

Denne registreringen er for å melde sin interesse for vaksinen, og innbyggere som ikke ønsker vaksine oppfordres også til å registrere seg. Alle som har registrert at de ønsker vaksine vil 1-2 uker før vaksinering få en SMS med en link der de kan bestille time.

Registrer din interesse her

Nesbyen kommune følger nasjonale føringer for hvem som får vaksine når, og vi vaksinerer fortløpende etter hvor mange doser vi får. Registrerte innbyggere hentes automatisk fra vaksinekøen ut fra hvilken prioritering de har.

Trenger du hjelp til å registrere deg på nett?
Da kan du ringe vaksinetelefonen (40 40 82 28) for å få hjelp, mandag - fredag mellom kl. 11:00 og kl. 13:00.

Når kan jeg få vaksinen?
Det er veldig mange som nå er vaksinert og det er ikke det store trykket på vaksinering som det var i starten av pandemien. Det vaksineres derfor ikke hver uke lenger.
Kommunene bestiller de vaksinene som trengs etter hvert og det blir satt opp vaksinering ved behov.

Det er viktig at du registrerer din interesse for vaksinen i linken ovenfor om du er over 18 år.

Nesbyen kommune startet med vaksinasjon av personer under 65 år som ikke har underliggende sykdommer i uke 27.
Etter dette er de aller fleste vaksinert med 1. dose og svært mange er fullvaksinerte etter å ha fått 2. dose.

Du må være folkeregistret i Nesbyen, eller ha arbeidsplassen din i kommunen for å få vaksine her.
Vaksine og vaksinasjon er gratis.

Egenerklæringsskjema

Her finner du som har fått time til vaksinering egenerklæringsskjema.
Dette er det samme som fylles ut digitalt når du får time.

Egenerklæringsskjema

Skjema kan også fås på legekontorene i kommunen og på Boots apotek.

Status vaksinering 9. september

Nesbyen Kommune tilbyr nå vaksinering av barn og ungdom mellom 12 – 15 år som bor i kommunen. Dette vil skje fredag 10. september (10. kl) og onsdag 15. september (8. + 9. kl)
Vaksineringen skjer på skolen eller på helsestasjonen, ut i fra eget ønske.
Vaksinering av barn/ungdommer under 16 år, må godkjennes skriftlig av begge foreldrene.

Kommunen er i stor grad ferdig med vaksinering av oppsatte grupper. Det vil derfor ikke blir tilbud om vaksinering hver uke lenger. Innbyggere som ønsker koronavaksine i fremtiden må kontakte vaksinetelefonen for å få satt opp time. Dette må gjøres mer enn 14 dager før man kan regne med å få time, da det må bestilles opp riktig antall vaksiner.

Etter nye råd fra FHI, anbefales også gravide i 2. og 3. trimester å vaksinere seg. Kontakt evt. jordmor om du har ytterligere spørsmål om dette.

Får du tilbud om time til vaksinasjon, og tidspunktene av spesielle årsaker ikke passer, ring vaksinetelefonen 40 40 82 28 (mandag - fredag kl. 11:00 - 13:00)

Vaksineringen skjer i idrettshallen, hvis ikke annet er opplyst. Kun oppmøte for de som har fått time. Husk munnbind.

All vaksineringen i Nesbyen foregår med vaksinen fra Pfizer.

Vaksinetelefonen: 40 40 82 28

Vaksinetelefonen er betjent mandag – fredag mellom kl. 11:00 – 13:00
Hit kan du ringe om du har spørsmål ang. koronavaksinen. Den besvares av helsepersonell.

Prioritering ved vaksinering

Vaksine mot korona er gratis og tilbys alle innbyggere etter strenge prioriteringer fra sentrale myndigheter.

Mer informasjon om prioriteringer og underliggende sykdommer kan du lese her: Prioriteringsliste fra fhi.no

Hvordan foregår vaksinasjonen

Dette foregår ganske likt som vanlig influensavaksinering. 

  • Husk å si ifra om du har allergier, bruker medisiner eller er syk
  • Du får et stikk i overarmen – Det er viktig at du har på deg t-skjorte eller et plagg som er lett å rulle opp for å komme lett til overarmen. 
  • Du må vente ca. 20 minutter etter vaksinering før du får dra hjem. 
  • De fleste får beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose. 
  • Normalt er du godt beskyttet 3 uker etter første vaksinedose.

Bivirkninger

Vaksinen er testet i store studier på mange tusen mennesker. Enkelte har opplevd å få bivirkninger som:

  • Vondt på stikkstedet
  • Trøtthet
  • Hodepine
  • Vondt i kroppen
  • Frysninger og feber

Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter få dager.

Kontakt lege eller annet helsepersonell hvis du får uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.

Råd, regler og unntak for koronavaksinerte

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak.
Les om dette på helsenorge.no og FHI.no

Koronasertifikat

Vi vil sterkt anbefale alle å sjekke at koronavaksinasjonssertifikatet deres er i orden. Det kan av og til skje feil i registreringen, så derfor er det viktig at man selv sjekker i god tid før man skal bruke det. Dette sjekkes på Helsenorge.no. Hvis feil har skjedd, tar det noen dager før vi får ordnet opp i det.

Hvordan godkjennes koronavaksiner?

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Nyttige linker

Regjeringen.no - Vaksiner for Covid-19 

FHI.no - Koronavaksine – Informasjon til befolkningen

FHI.no - Koronavaksinasjonsprogrammet 

Helsenorge.no - Koronavaksinen

Koronavaksine 1 - 2 - 3 Informasjonsark på ulike språk