Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Bålbrenning

Generelle regler

Det er forbudt å tenne ild på en slik måte at det kan føre til brann.
Det er et generellt bålforbud i Norge i perioden 15.04-15.09

I denne perioden er det ikke tillatt å tenne bål i skog og mark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen.

I forbindelse med miljølære-opplegg kan skoler og barnehager søke om dispensasjon.

Brenning av produksjonsavfall/rivningsavfall er ikke tillatt. Slikt avfall må leveres til godkjent deponi.

Bråtebrenning og annen brenning av hage- og jordbruksavfall må ikke utføres i eller nær tettsteder, eller der røyken kan vere til sjenanse for andre. Røyk kan føre til helse- og trivselsproblem, særleg for folk med astma-plager.

Flatebrenning/brenning av hogstavfall i skogmark, samt gress- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark skal ha en ansvarlig leder som skal ha utarbeidet en plan for brenningen som sikrer at dette skjer på en forsvarlig måte. Det skal sendes melding til brannvesenet i egen kommune.

Ulovlig brenning som fører til utrykning kan medføre krav om kostnadsdekning fra kommunen.

Servicenummer 33 31 41 10

På telefon 04110 kan du kontakte oss for å:

  • melde fra om bålbrenning
  • teste alarmoverføring
  • få kontakt med lokalt brannvesen

I nødsituasjoner eller for å avlyse en utløst alarm, ring 110