Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Friluftslivskartlegging

Nesbyen kommune har gjennomført en kartlegging og verdsetting av alle kommunens friluftsområder. Resultatet er tilgjengelig på www.naturbase.no.

Det er kommunen som eier datasettet og har ansvar for vedlikehold og oppdatering. Det ligger ingen bindinger i temakartet, da friluftslivskartleggingen er en temakartlegging og ingen plan. Temakartet brukes i kommunens egen planlegging og er tilgjengelig for konsulenter som lager planforslag.

Temakartet kan brukes til å ivareta og videreutvikle områder for friluftsliv:

  • Ivaretakelse av områder for friluftsliv gjennom arealplanlegging, saksbehandling og konsekvensutredninger
  • Utvelging av aktuelle områder for sikring (kjøp/servitutt)
  • Videreutvikling av områder og infrastruktur for friluftsliv: friluftsporter, referanseområder for skoler og barnehager, universelt utformede områder, turruteplaner mv.