Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Hjorteviltjakta

Nesbyen kommune v/ Vilt- og innlandsfiskenemnda er ansvarlig for forvaltning av hjorteviltet (elg, hjort og rådyr) i Nesbyen kommune, ihht. Viltloven og Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Nemnda behandler søknad om godkjenning av vald for jakt på hjortevilt, bestandsplaner for elg og hjort, tildeling av kvoter for hjortevilt, jakttider og ettersøk av skadet hjortevilt. Videre samles det inn statistikk over felte dyr i kommunen.

Frister

Søknad om godkjenning vald: 1.mai

Søknad om godkjenning av bestandsplanområde: 1.mai

Godkjenning av nye vald og bestandsplanområder: 15.juni

Utsendelse av fellingstillatelser: 15.juni

Fellingsavgifter

Betales av felte dyr. Satser for 2018

Elg, voksen: 537,-

Elg, kalv: 316,-

Hjort, voksen: 411,-

Hjort, kalv: 249,- 

Statistikk over felte dyr

All statistikk over felte dyr, sett-elg, vekter og fallvilt finnes på http://www.hjorteviltregisteret.no/

Oppsummering av elg- og hjortejakta 2018.pdf

Faun

Figurer - Faun.pdf

Resultat -Faun.pdf

Rådata - Faun.xlsx

Skjemaer

Sett elg Sett hjort Slaktevekt elg Slaktevekt hjort

Bruk av kunstig lys ved ettersøk

Det er tillatt med bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt og motorbåt kan benyttes til å hente skadeskutt sjøfugl

Kunstig lys ved ettersøk

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540

Kontaktperson: Anders Halland

Tittel: Kommunalsjef

Telefon: 32 06 83 00