Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Vilt- og innlandsfiskenemnda

Nesbyen vilt- og innlandsfiskenemnd fungerer som en selvstendig nemnd under kommunestyret. Nemnda består av 5 medlemmer. En av disse skal komme fra teknisk utvalg. Skogbrukssjefen er sekretær for nemnda.

Nemndas arbeidsoppgaver

  • Påse at viltinteressene ivaretas i kommunal planlegging.
  • Forvaltning av kommunalt viltfond:
  • Forvaltning av hjortevilt:
  • Oppfølging av skadet vilt, fallvilt og lignende:
  • Påse av viltlovens bestemmelser og regler blir overholdt
  • Avholde jegerprøvens teoretiske eksamen
  • Oppfølging av rovviltpolitikk
  • Søknader om tilskudd til fiskeforvaltning

Medlemmer 2019 - 2023

Knut Halvor Jorde, leder

Nils Rodegård, nestleder

Tor Espeset

Gerd Jorde

Adnan Helja

Varamedlemmer 2019 - 2023

Kåre Peder Rasmushaugen

Sigvald Thoen

Sverre Andreas Hamre

Anne Høva

Åshild Woxen Thoen

Kontaktperson: Knut Halvor Jorde, leder, tlf: 958 88 416

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540

Kontaktperson: Anders Halland

Tittel: Kommunalsjef

Telefon: 32 06 83 00