Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vilt- og innlandsfiskenemnda

Nesbyen vilt- og innlandsfiskenemnd fungerer som en selvstendig nemnd under kommunestyret. Nemnda består av 5 medlemmer. En av disse skal komme fra TMN-utvalget. Skogbrukssjefen er sekretær for nemnda.

Nemndas arbeidsoppgaver

  • Påse at viltinteressene ivaretas i kommunal planlegging.
  • Forvaltning av kommunalt viltfond:
  • Forvaltning av hjortevilt:
  • Oppfølging av skadet vilt, fallvilt og lignende:
  • Påse av viltlovens bestemmelser og regler blir overholdt
  • Avholde jegerprøvens teoretiske eksamen
  • Oppfølging av rovviltpolitikk
  • Søknader om tilskudd til fiskeforvaltning

Medlemmer 2015 - 2019

Gerd Jorde, leder

Nils Rodegård, nestleder

Kristian Høva

Knut Halvor Jorde  

Nina Elisabeth Høgmo

Varamedlemmer 2015 - 2019

Kåre Peder Rasmushaugen

Stian Majormoen

Sverre Andreas Hamre

Anne Høva Ihle

Åshild Thoen

Kontaktperson: Gerd Jorde, leder, tlf: 414 20 811

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540

Kontaktperson: Katrine Sannes

Tittel: Jord og skogbrukssjef

Telefon: 32 06 83 00