Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Bøker - kommunale utgivelser

Nesbyen kommune har utgitt to serier; Nesboka og Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal.

Nesboka

Nesboka er en kronologisk framstilling av Nesbyens historie fra de tidligeste tider ført fram til 1980-årene. Bøkene er skrevet av Jon Rønningen og består av følgende bind:

  • Nesboka I (1980)
  • Nesboka II (1992)

Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal

Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal er et flerbindsverk som fremdeles er under arbeid. Bøkene er ordnet etter opphavsgårdene på Nes og vi følger delingene og slektene ved gården. Bøkene er skrevet av Terje Østro og historien er ført fram til 1970.Verket har følgende bind:

  • Bind 1 : Bergs- og Lifjerdingen (2002)
  • Bind 2: Nesfjerdingen A: (2006) Opphavsgardene Tolleivsgard, Jorde, Bringo, Devegge, Veggjirudningen, Hagale, Olsgard og Nistugu Arnegard
  • Bind 3: Nesfjerdingen B (2007) Opphavsgardene Uppistugu Arnegard, Grimsgard, Havasgard og Onsgard
  • Bind 4: Nesfjerdingen C (2012) Opphavsgardane Prestegarden, Haraldset, Høva. Myre, Rud, Garnås og Svenkerud
  • Bind 5: Øygardsfjerdingen (2016) (Rukkedalen)
  • Bind 6: Bingefjerdingen (2017) (Alt på vestsida utom Beia)

Bøkene kan lånes på biblioteket eller kjøpes på servicetorget.

Ved spørsmål, kontakt nesbyen.folkebibliotek@nesbyen.kommune.no

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Tor-Even Lysfjord

Tittel: Tjenesteleder kultur

Telefon: 32 06 83 00