Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturpris

Årlig kan det deles ut en kulturpris i Nesbyen kommune.

Formål

Kulturprisen har til formål å fremme kulturarbeid i Nesbyen kommune både når det gjelder kvalitet og kvantitet.

Forslag til kandidat

Medlemmer av hovedutvalget for oppvekst-, skole- og kulturutvalget, enkeltpersoner og frivillige lag og organisasjoner kan sende skriftlig forslag på kandidater. Frist for innsending av forslag blir annonsert i Hallingdølen og på kommunens internettside. Forslaget må inneholde navn på kandidaten og en begrunnelse.

Kulturprisen 2020

Torill Thømt

Torill Thømt får Nesbyen kommunes kulturpris 2020 for sitt utrettelige arbeid for kulturarven i Nesbyen. Det seneste eksemplet er Kunstlandskap Nesbyen/Kunstvandring Nesbyen. I 2014 fikk hun Kongens fortjenstmedalje, med følgende begrunnelse: «Torill Thømt har lagt ned et stort arbeide som museumsleder i Hallingdal og Valdres. Hun yter nasjonal og internasjonal anerkjennelse som forsker og formidler».

Disse har fått prisen tidligere

2019 - Mai Britt og Helge Holm

2018 - Astrid Lindahl

2017 - Johannes Høva

2016 - Dei Sceneleuge

2015 - Festspillene i Nesbyen

2014 - Bjørg Gullingsrud

2013 - Arne Horge

2012 - Galleri Nystugu

2011 - Nes historielag

2010 - Magne Fremo

2009 - Finn Tore Lindahl

2008 - Prisen ble ikke delt ut

2007 - Kjerringrådet

2006 - Ole Øyen

2005 - Prisen ble ikke delt ut

2004 - Einar Hanserud

2003 - Arne Mathismoen

2002 - Marta Maria Espeseth

2001 - Soen Eng Yap Bjerke

2000 - Knut Myrann

1999 - Halvor Lindahl

1998 - Prisen ble ikke delt ut

1997 - Prisen ble ikke delt ut

1996 - Prisen ble ikke delt ut

1995 - Kristine Brattested

1994 - Øyvind Brabant

Statutter for Nesbyen kommunes kulturpris

Vedtatt i Oppvekst,- skole- og kulturutvalget, sak 23/06.

  • Kulturprisen har til formål å fremme kulturarbeid i Nesbyen kommune både når det gjelder kvalitet og kvantitet.
  • Kulturprisen blir delt ut innenfor det samlede ansvarsområde til hovedutvalget for oppvekst-, skole og kultur. Den skal tildeles den/de som etter hovedutvalgets vurdering spesielt har utmerket seg i kultursammenheng i Nesbyen.
  • Kulturprisen kan deles ut hvert år, avhengig av om hovedutvalget for oppvekst-, skole og kultur finner kandidater.
  • Kulturprisen består av et kunstnerisk arbeid og et diplom. Midler til dette tas fra kulturbudsjettet.  Blir prisen delt, skal prisvinnerne ha lik del av prisen.
  • Prisvinner kan være enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner som har vist/viser evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlige (se pkt. 3). Profesjonelle og amatørkulturarbeidere har samme mulighet til å få kulturpris.
  • Offentlig ansatte innen kultursektoren i Nesbyen kommune skal ikke kunne tildeles prisen for sitt arbeid som offentlig ansatt.
  • Ingen kan få prisen mer enn en gang.
  • Medlemmer av hovedutvalget for oppvekst-, skole- og kultur, enkeltpersoner og frivillige lag og organisasjoner kan sende skriftlig forslag på kandidater innen den frist som settes av kulturleder, senest innen 1. oktober. Frist publiseres i lokalpressen. Forslaget må inneholde navn på kandidaten og en begrunnelse.
  • Kulturleder kan fremme eget forslag på kandidat.
  • Prisvinnerens navn blir kunngjort etter at hovedutvalget for oppvekst-, skole- og kultur har gjort sitt vedtak. Saksbehandlingen defineres som b-sak (unntatt fra offentlighet). Møteprotokollen bør bare inneholde prisvinnerens navn.

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Tor-Even Lysfjord

Tittel: Tjenesteleder kultur

Telefon: 32 06 83 00