Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskudd til kulturformål

Lokale kulturorganisasjoner får støtte og tilskudd til å drive aktivt arbeid med kulturformidling og tilrettelegging for egenaktivitet og deltagelse innenfor hele kulturområdet.

Målgruppe

Frivillige og ideelle organisasjoner, lag, foreninger og privatpersoner.

Kriterier/vilkår

Fordeling av tilskudd til kulturformål i henhold til de gjeldende retningslinjer (se høyre side). Det gis veiledning om og formidling av fylkeskommunale/statlige tilskuddsordninger. Tilskudd må benyttes i samsvar med de forutsetningene som er knyttet til de ulike ordningene. Regnskap leveres innen fastsatt frist, der det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Nesbyen kommune

Oversikt over tilskuddsordninger

  • Driftstilskudd
  • Prosjekttilskudd
  • Tilskudd nyanskaffelser/investeringer
  • Startbidrag

Andre formål, (søknad om kommunal delfinansiering for å utlyse tilskudd fra statlige o.a. tilskuddsordninger)

Søknadsbehandling

Tildeling av kulturmidler vedtas av Oppvekst,- skole- og kulturutvalget eller kulturleder.

Du skal få svar innen en måned etter at søknaden er mottatt.

Søknadsskjema

Søknad om tilskudd til kulturarbeid og drift

Søknad om midler til nyanskaffelser

Søknadsfrist

Annonseres i Hallingdølen, samt i eget skriv til lag/foreninger. Enkelte stønadsordninger har ingen søknadsfrist. Søknadsskjema lastes ned øverst til høyre på denne siden.

Søknaden sendes til

Nesbyen kommune v/kulturenheten, 3540 Nesbyen.

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Tor-Even Lysfjord

Tittel: Tjenesteleder kultur

Telefon: 32 06 83 00